Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

OSP Fiukówka

Zdjęcie przedstawia Jednostkę OSP w Fiukówce

Rok powstania: 1924 Liczba członków: 76
Fiukówka 21, teł. (0-25) 755-00-25 (naczelnik)

 

Zarząd:

Prezes: Kot Waldemar

Wiceprezes-Naczelnik: Kot Stanisław Jacek

Wiceprezes: Koślacz Sławomir

Z-ca naczelnika: Miszkurka Sylwester

Skarbnik: Koślacz Tomasz

Sekretarz: Witold Koślacz

Gospodarz: Kąkol Józef

Kronikarz: Tomaszewska Emilia

Członkowie zarządu: Piszcz Wojciech


Jednostkę OSP w Fiukówce powołano w 1924 roku. Jej pierwszy zarząd tworzyli: Józef Koślacz - prezes, Józef Mateńko - naczelnik, Paweł Mateńko - sekretarz, Antoni Rytel - skarbnik, Franciszek Szewczak - zastępca Prezesa, Lucjan Wysokiński - gospodarz, Antoni Wierzchowski - członek. W ciągu kilku pierwszych lat jednostka zdobyła niezbędne wyposażenie: bosaki, tłumnice, beczki, drabiny, hełmy, pasy, toporki. Oprócz drobnego osprzętu udaje się także zakupić sikawkę ręczną, drabinę Szczerbowskiego i beczkowóz. W roku 1928 rozpoczęto budowę pierwszej remizy strażackiej, którą ukończono rok później. Słu¬żyła ona strażakom aż do wybudowania nowej i większej remizy, którą oddano do użytku w roku 1964. Aby stworzyć sobie jak najdogodniejsze wa¬runki do ćwiczeń, w ciągu trzech lat na terenie jednostki została wybudowana „wspinalnia", która służyła też jako suszarnia węży. W 1967 roku zainstalowano na niej elektryczną syrenę alarmową. Niestety „wspinalnia" nie doczekała naszych czasów, bowiem została zniszczona przez huragan w roku 1981. Nową syrenę alarmową zamontowano rok później na specjalnym maszcie. Rok po wybudowaniu nowej remizy, czyli w 1965 roku, jednostka zakupiła samochód skrzyniowy Star 20. Następnego roku udało się go wymienić na typowy samochód strażacki Star GBM-2/8. W latach 60. jednostka wzbogaciła się także o nowoczesną motopompę Polonia, która zastąpiła znajdującą się dotychczas na wyposażeniu motopompę Leopolia M-800, przekazaną w roku l955 przez przedstawiciela komendy powiatowej - Władysława Lewandowskiego. Darem od komendy powiatowej w Łukowie dla OSP była także sprężarka, przekazana w 1979 roku. W dalszych latach ciągle uzupełniano sprzęt i umundurowanie, remontowano samochód i mo¬topompy, odnawiano remizę i świetlicę, szkolono młodych druhów. W 1994 roku ta prężna jednostka wzbogaciła się o nowy samochód strażacki Ifa, na który fundusze w 80% wpłacili mieszkańcy, a pozostała część pochodziła od Zarządu Gminy. Ostatnie mocne doposażenie nastąpiło w roku 2006, kiedy to jednostka pozyskała piłę spalinową, pompę pływającą oraz prądownicę typu „turbo-jet".

Działająca już ponad osiemdziesiąt lat jednostka OSP w Fiukówce posiada w swojej historii wiele ważnych dat, które upamiętniają jej działalność i to nie tylko w akcjach ratowniczych ale także w służących całej lokalnej społeczności pracach porządkowo-remontowych. Zrealizowano w remizie i wokół niej wiele inwestycji, takich jak ogrodzenie placu strażackiego, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, generalny remont i renowację pomieszczeń socjalnych, elewację garażu, uporządkowanie placu wiejskiego. Przez cały okres działalności jednostka przeprowadza rutynowe kontrole przeciwpożarowe w Fiukówce i okolicznych miejscowościach. Aby utrzymać sprawność bojową bierze udział w zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych na szczeblu gminnym i powiatowym. Druhowie z OSP Fiukówka biorą też czynny udział we wszystkich pracach społecznych na rzecz wsi. Trzeba tu wspomnieć o wielkim ich zaangażowaniu w latach 70. w budowę dróg wiejskich. Trudno też nie zwrócić uwagi, na niezwykle bogatą działalność oświatowo-kulturalną, skupioną wokół braci strażackiej. Już w 1947 roku, wraz z rozpoczęciem budowy sali widowiskowej, przy straży powstał teatr amatorski, pod przewodnictwem Alicji Cybulskiej, żony ówczesnego dyrektora miejscowej szkoły podstawowej. Teatr ten z krótkimi przerwami działał do roku 1978. W 1972 roku w pomieszczeniach socjalnych remizy powstał Klub Młodego Rolnika, który przez wiele lat tętnił życiem kulturalnym i towarzyskim. Strażacy organizowali zabawy taneczne, przedstawienia teatralne. Ich organizacja przynosiła jed¬nostce stały dochód, który był przeznaczany na jej dalszy rozwój.

Ale przecież nie działalność kulturalna jest głównym zadaniem statutowym jednostki. Dobrze o tym wiedzą strażacy OSP Fiukówka. Przez cały okres działalności druhowie brali udział w licznych szkoleniach i kursach. Ostatnim z nich było przeszkolenie 8 członków jednostki w ramach udzielania pierwszej pomocy przed-medycznej ratowników drogowych. Niezwykle istotną sprawą jest szkolenie młodych kadr. Tu też jednostka ma swoje wielkie tradycje. Już w 1973 roku powołano drużynę żeńską, a dwa lata później, w roku 1975, drużynę młodzieżową.

Jednostka brała udział w wielu dużych akcjach pożarniczych w miejscowościach: Podosie, Drożdżak Celiny, Szczałb, Las Gułowski, Las Kujawski. Ratowała również dobytek własnych druhów w czasie plagi pożarów jaka dotknęła mieszkańców Fiukówki jesienią 2005 roku. Duża mobilizacja członków OSP i mieszkańców wsi pozwoliła pogorzelcom odbudować zniszczone budynki w przeciągu zaledwie dwóch miesięcy.

Zasługi w tym zakresie doceniło miejscowe społeczeństwo podczas uroczystych obchodów 50-lecia (1974 rok) oraz 80-lecia (w 2004 roku) istnienia jednostki wręczając druhom ufundowane przez mieszkańców sztandary, stanowiące dla wszystkich członków OSP Fiukówka niezwykle cenne eksponaty.

W miarę posiadanych sił, swoim doświadczeniem i wiedzą dzielą się zasłużeni, a dziś już emerytowani druhowie: Wiktor Mateńko, Henryk Kot, Marian Beczek, Marian Szewczak, Mieczysław Sudowski, Antoni Kaliński, Tomasz Wysokiński. W pamięci braci strażackiej na zawsze pozostaną druhowie, którzy odeszli już na Wieczną Wartę: Józef Koślacz, Józef Mateńko, Paweł Mateńko, Franciszek Szewczak, Władysław Mateńko, Ryszard Wysokiński, Mieczysław Beczek, Mieczysław Wierzchowski, Stanisław Koślacz syn Jana, Władysław Kot oraz ściśle związani z tutejszą jednostką: dyrektor szkoły podstawowej w latach 1957-1977 - Jerzy Cybulski i jego żona, Alicja Cybulska, która społecznie opiekowała się zespołem teatralnym wiatach 1947-78.

Materiały pochodzą z książki "Strażacy ziemi łukowskiej" wydanej w 2008 roku przez Agencję Wydawniczą " Palindrom" z Bochni. Autorami tekstów i zdjęć są: Stanisław Bukowiec, Kazimierz Bukowiec, Jan Paruch, Karol Klima, Jan Truś i Radosław Wiąckiewicz.