Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Czyste powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze”

Informujemy wszystkich Mieszkańców Gminy Krzywda o możliwości skorzystania z pomocy Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Rządowego Programu Priorytetowego  „Czyste Powietrze”.

Zadania Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego:

  • pomoc w założeniu konta na portalu beneficjenta jako pierwszy krok w procedurze aplikowania o dofinansowanie;
  • pomoc w przygotowaniu wniosków;
  • udzielanie informacji o programie „Czyste powietrze”;
  • zapewnienie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu, umożliwiającego złożenie wniosku oraz jego wydruk;
  • sprawdzenie poprawności wniosków;
  • przekazanie zweryfikowanych wniosków do WFOŚIGW;
  • pomoc w wypełnianiu wniosków o płatność.

Uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Informacyjny ma na celu ułatwienie Mieszkańcom Gminy Krzywda aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Utworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu zawartemu z  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Punkt czynny jest w Urzędzie Gminy Krzywda (ul. Żelechowska 24 B, pok. nr 14) od wtorku do czwartku, w godzinach 1200 - 1600.

Z punktu będą mogli skorzystać Mieszkańcy Gminy Krzywda, po wcześniejszym telefonicznym (25 755 10 06 wew.0133) lub e – mailowym (czystepowietrze@gminakrzywda.plustaleniu terminu wizyty lub konsultacji zdalnej.

Do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze niezbędne są:

– aktualny adres e-mailowy wraz z hasłem (niezbędny do utworzenia konta na Portalu Beneficjenta oraz do złożenia wniosku), bądź dane do swojego profilu zaufanego;

– założone konto na Portalu Beneficjenta;

– PESEL swój oraz współmałżonka/współmałżonki;

– numer księgi wieczystej;

– numer działki;

– przybliżony rok wystąpienia o pozwolenie na budowę;

– powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego w m2;

– wartość dochodu/rodzaj PIT;

– numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania;

– dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku);

– zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy t.j. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie z siedzibą ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda,  nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, wskazujące przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy (w przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania);

– załącznik zawierający oświadczenia:  współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie (jeśli budynek/lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością); współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustawową wspólność majątkową).

– jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury

– w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego, liczba ha przeliczeniowych (najlepiej zabrać ze sobą decyzje podatkową, ponieważ tam widnieje taka informacja)

– w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, powierzchnia przeznaczona pod prowadzenie tej działalności

– w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, liczba m2 okien, drzwi, orynnowania, materiałów budowlanych wykorzystanych do np. ocieplenia ścian.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdują się na stronie  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

oraz na portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfos.lublin.pl/

 

Pomocne linki:

Kalkulator grubości izolacji : https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Kalkulator dotacji : https://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Ulotka informacyjna programu Czyste Powietrze

Ulotki informacyjne o Programie „Czyste Powietrze” dostępne są w Urzędzie Gminy w Krzywda oraz na stronie internetowej.