Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

 • INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY

  o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

         Na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz.1469 – z późn. zm.), Wójt Gminy Krzywda zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie gminy Krzywda, o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, m.in. od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, oraz zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą w trybie przetargu nieograniczonego tj. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzywda– na okres od 01 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r.”.

         Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych (prowadzący działalność gospodarczą) mają możliwość:

  • złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
  • odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

         W pisemnym oświadczeniu o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

          Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, punkty gastronomiczne oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe.

         Oświadczenie jest skuteczne od dnia, w którym obowiązywać będzie następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie może być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCY
 • UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Wójt Gminy Krzywda informuje, że od sierpnia 2022 r. zostaje zmieniony harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzywda obowiązujący w 2022 r. Zmiana harmonogramu pozwoli utrzymać obecne stawki na niezmienionym poziomie do końca obowiązującej umowy z firmą odbierającą odpady komunalne.

  Nowe harmonogramy dla poszczególnych rejonów obowiązujące od sierpnia do grudnia 2022 r. zostaną dostarczone do Państwa przez firmę odbierającą odpady komunalne.

  Apelujemy o wystawienie worków/pojemników we wskazanych nowych terminach odbioru.

  Za powstałe niedogodności PRZEPRASZAMY.

  Czytaj Więcej o: UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020

  Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020” stanowi ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2020 rok.

   

  Czytaj Więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019

  Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019” stanowi ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2019 rok.

  Czytaj Więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019