Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

 • UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Wójt Gminy Krzywda informuje, że od sierpnia 2022 r. zostaje zmieniony harmonogram zbiórki odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzywda obowiązujący w 2022 r. Zmiana harmonogramu pozwoli utrzymać obecne stawki na niezmienionym poziomie do końca obowiązującej umowy z firmą odbierającą odpady komunalne.

  Nowe harmonogramy dla poszczególnych rejonów obowiązujące od sierpnia do grudnia 2022 r. zostaną dostarczone do Państwa przez firmę odbierającą odpady komunalne.

  Apelujemy o wystawienie worków/pojemników we wskazanych nowych terminach odbioru.

  Za powstałe niedogodności PRZEPRASZAMY.

  Czytaj Więcej o: UWAGA! ZMIANA HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020

  Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020” stanowi ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2020 rok.

   

  Czytaj Więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2020
 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019

  Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019” stanowi ustawa  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

  Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ww. ustawy Gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

  W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2019 rok.

  Czytaj Więcej o: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2019
 • Informacja dla mieszkańców Gminy Krzywda

  Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8- 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Krzywda informuje iż:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda od 16.01.2020 roku jest firma „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o ” z siedzibą w miejscowości Wojcieszków przy ul. Kościelnej 46, 21-470 Wojcieszków, tel.257554132 reprezentowaną przez Pana Waldemara Kozieła – Prezesa Zarządu.
  2. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów selektywnych, odpadów pozostałych po segregacji, bioodpadów, z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. k. Radzynia Podlaskiego.
  3.  Osiągnięte przez Gminę Krzywda wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia
  Czytaj Więcej o: Informacja dla mieszkańców Gminy Krzywda
 • Nowy wzór deklaracji

  Uprzejmie informuję, że w sekcji pliki do pobrania dostępne jest treść Uchwały Nr XXII/115/2020 Rady Gminy Krzywda z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  Czytaj Więcej o: Nowy wzór deklaracji