Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Logo PPWOW

Podsumowanie PPWOW w Gminie Krzywda

 

7 października 2010 r. w szkole Podstawowej w Anielinie odbyło się uroczyste podsumowanie działań realizowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w latach 2008-2010 na terenie gminy Krzywda. W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra, z-ca Wójta Barbara Kot, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Czerniec, Konsultant Regionalny PPWOW Agnieszka Wróblewska, Koordynator Gminny Anna Sprycha, a także usługodawcy i osoby zaangażowane w realizację programu.

 

Na wstępie Pan Wójt przywitał zaproszonych gości i dokonał prezentacji zrealizowanych usług ze środków Programu Integracji Społecznej.

 

Dzięki tym funduszom, w naszej gminie zorganizowano szereg usług społecznych skierowanych do trzech grup beneficjentów: dzieci i młodzieży, osób starszych oraz rodzin na łączną kwotę 640 232,21 zł. Z otrzymanych środków zrealizowano następujące zadania: zorganizowano wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży, utworzono „Punkt pomocy dla rodzin”
z usługami specjalistów tj. prawnika, psychologa i terapeuty, zorganizowano „Usługi opiekuńcze dla osób starszych”, utworzono „Klub Przedszkolaka” w Anielinie. Odbyły się dwie imprezy integracyjne „Dni Gminy Krzywda” i „Święto kultury i tradycji w Gminie Krzywda”, a także dwie wizyty studyjne i szkolenie z zakresu pozyskiwania pieniędzy z zewnętrznych źródeł. Jednym
z działań była także „Organizacja czasu wolnego mającego na celu aktywizację społeczności lokalnej  mieszkańców z terenu Gminy Krzywda” w ramach tej usługi działały cztery świetlice:
w Okrzei, Gołych Łazach, Woli Okrzejskiej i Krzywdzie, w których prowadzono zajęcia taneczne, kick boxingu, pilatesu, aerobiku, fitnessu, siatkówki, rękodzieła artystycznego, natomiast dzieci i młodzież aktywnie mogły spędzać czas wolny. Przeprowadzono wiele konkursów m.in. fotograficzny, rysunku, na dekorację stołów wigilijnych i świątecznych.

 

Pan Wójt podkreślił, że wszystkie projekty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców i zasługują na uznanie. Podziękował wszystkim realizatorom usług za współpracę i zachęcał do dalszych wspólnych działań.

 

 Do tych podziękowań przyłączyła się także Pani Agnieszka Wróblewska Konsultant Regionalny PPWOW, która mówiła o dużym zaangażowaniu lokalnej społeczności, liderów, usługodawców i władz gminy we wdrażanie PIS.

 

Program Integracji Społecznej na terenie gminy Krzywda zainicjował powstanie stowarzyszenia, przyczynił się do reaktywowania 10 Kół Gospodyń Wiejskich, ujawnił nowych liderów społecznych, którzy aktywnie włączali się we wspólne przedsięwzięcia. Dzięki programowi wiele inicjatyw i pomysłów zostało zrealizowanych. Wzrosła wiara i świadomość w możliwości aktywnego działania w grupie, co przynosi wymierne efekty. Realizacja usług w ramach PIS przyniosła wiele pozytywnych zmian w naszej społeczności.

 

W trakcie spotkania poruszono kwestie pozyskiwania środków zewnętrznych na kontynuację działań. W naszej gminie pomimo zakończenia Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich nadal realizowane są następujące usługi: „Punkt Konsultacyjny z usługami specjalistów”, „Akademia Smyków” w Anielinie i „Usługi opiekuńcze dla osób starszych”. Powyższe zadania finansowane są ze środków własnych gminy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na zakończenie spotkania wręczono podziękowania dla usługodawców i osób zaangażowanych w realizację Programu Integracji Społecznej.

 

 

W dniu 19 marca 2010 r. w Szkole Podstawowej w Woli Okrzejskiej odbyła się konferencja pod hasłem „Współpraca samorządu z ngo” w ramach realizacji  Programu Integracji Społecznej w 21 gminach województwa lubelskiego tj. Adamów, Borki, Czemierniki, Firlej, Jeziorzany, Kamionka, Kłoczew, Kock, Krzywda, Michów, Niedźwiada, Nowodwór, Ostrówek, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Ułęż, Uścimów, Wohyń, Wojcieszków, Wola Mysłowska

 

Głównym organizatorem konferencji byli Pani Agnieszka Wróblewska Konsultant Regionalny PPWOW oraz Pan Jerzy Kędra.– Wójt Gminy Krzywda w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Wiejskiej „SZANSA”.
W konferencji uczestniczyli reprezentanci władz samorządowych i rządowych:  Wiesław Mazurek w zastępstwie posła Jerzego Rębka,  Natalia Skipietrow – specjalista ds. promocji, Andrzej Mańka  – dyrektor ds. współpracy z ngo Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Iwona Przewor – Konsultant Regionalny woj. lubelskiego i Agnieszka Ścigaj – Konsultant Regionalny województwa małopolskiego. Ponadto w konferencji uczestniczyli Krzysztof Olszak - Wójt Gminy Ułęż, Ryszard Piotrowski – Wójt Gminy Nowodwór, Adam Kasprzak – Wój Gminy Kłoczew, Tomasz Jurkiewicz- z-ca Wójta Gminy Wohyń, Henryk Mateusiak –Wójt Gminy Borki, Władysław Mika – Wójt Gminy Wola Mysłowska, Zofia Mikusek – Sekretarz W Gminy Wola Mysłowska, Janusz Wylotek  – Wójt Gminy Wojcieszków, Jadwiga Mućka – Sekretarz  Gminy Stanin, Dariusz Firczuk – z-ca Wójta Gminy Firlej, Jarosław Radomski – Wójt Gminy Jeziorzany, Stanisław Jedut – Wójt Gminy Kamionka, Artur Karpiński – z-ca Wójta Gminy Michów, Sławomir Skwarek – Wójt Gminy Adamów oraz  sekretarze, koordynatorzy i usługodawcy realizujący usługi PPWOW ze wszystkich 21 gmin z czterech powiatów województwa lubelskiego.

 

Konferencję  rozpoczęto zwiedzaniem Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, gdzie zapoznano się z historią dworku i jego mieszkańcami.
Następnie   pani Agnieszka Wróblewska wraz z wójtem Jerzym Kędrą  powitali wszystkich przybyłych gości.
Sławomir Kopacz -  wójt gminy Bieliny (woj świętokrzyskie),  przedstawił prezentację na temat współpracy samorządu z ngo  na przykładzie swojej gminy. Prezentacja wójta gminy Bieliny zainteresowała bardzo samorządowców, zwłaszcza jej część dotycząca pozyskiwania środków na rzecz rozwoju gminy przez Urząd Gminy oraz organizacje pozarządowe, wspierane przez władze gminne.

 

Pani Małgorzata Zmysłowska -  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – zapoznała z możliwościami finansowania  działań społecznych.  Prezentacja pani Zmysłowskiej była wskazówką dla organizacji pozarządowych, gdzie szukać środków na działalność, do jakich funduszy się zwrócić.

 W przerwie kawowej  uczestnicy spotkania, mogli zobaczyć wystawę przedstawiającą efekty  zrealizowanych  działań  w  ramach  Poakcesyjnego  Programu  Wsparcia  Obszarów Wiejskich w Gminie Krzywda.

Druga część konferencji poświęcona była warsztatom tematycznym prowadzonym przez panią Iwonę Przewor – Konsultanta Regionalnego PPWOW województwa lubelskiego  i panią Agnieszkę Ścigaj – Konsultanta Regionalnego PPWOW województwa  małopolskiego.  
Pani Iwona Przewor prowadziła warsztaty z wójtami, zastępcami wójtów, sekretarzami, dyrektorami na temat „kontraktowanie usług z ngo” . Pani Agnieszka Ścigaj prezentowała jak stworzyć i sfinansować program aktywności lokalnej.

 

W przedstawieniu udział wzięli: Koło Gospodyń Wiejskich „Anielinki”, uczniowie wraz z panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Okrzejskiej, a także wójt Jerzy Kędra i zastępca wójta pani Barbara Kot.

Osoby zaangażowane w realizację PPWOW w ramach wyróżnienia otrzymały różowe okulary wręczone przez Wójta Gminy Krzywda. Wójt także przekazał podziękowania dla Pani Agnieszki Wróblewskiej a w dowód wdzięczności wręczył bukiet kwiatów.

Na zakończenie konferencji uczestnicy udali się na degustacje potraw regionalnych przygotowaną przez  Koła Gospodyń Wiejskich, które powstały w gminie w ramach Programu Integracji Społecznej.

 

GALERIA @@@@

 

W dniu 6 marca 2010 r.  w Teatrze im. Andersena oraz w Trybunale Koronnym  w Lublinie odbył się I Kongres Kobiet Lubelszczyzny. Przewodniczącą Komitetu Honorowego była wicewojewoda Henryka Strojnowska. Celem  spotkania było działanie na rzecz rozwoju i promocji aktywności kobiet z terenu województwa lubelskiego w życiu publicznym oraz w sferze rodziny, a także wspieranie inicjatyw podejmowanych przez kobiety i na rzecz kobiet. Mówiono co należałoby zrobić aby  wypracować działania, które zachęciłby jak najszersze grono osób do zaangażowania się w działalność na rzecz kobiet w następujących panelach tematycznych :

 

  • Panel I Rodzina - wyzwanie czy radość Moderator: Agnieszka Krawiec Radio Lublin
  • Panel II Kobieta społeczna – wybór czy konieczność Moderator: Iwona Przewor Konsultant Regionalny PPWOW
  • PANEL III Świat kobiet w polityce Moderator: Paweł Chromcewicz TVP Lublin
  • Panel IV Edukacja – Nauka – Rozwój Moderator: Ewa Bojar Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej
  • Panel V Kobieta przedsiębiorcza Moderator: Krystyna Targońska Kierownik Agencji Rozwoju Regionalnego
       

W kongresie uczestniczyło około 200 kobiet, wśród których  aktywny udział wzięły także kobiety z naszej gminy ze Stowarzyszenia Krzewienia Kultury Wiejskiej  „SZANSA”.

Panie uczestniczyły w poszczególnych panelach tematycznych, a także promowały naszą gminę i swoją działalność.
Na tą okazję przygotowały potrawy regionalne oraz przepięknie udekorowały stół w klimacie Świąt Wielkanocnych. Mieściły się na nim babki, babeczki baranki, jeżyki, pierogi, rogaliki, wypiekane kosze i wiele, wiele innych potraw. Największym zainteresowaniem jednak cieszyły się gorące pyzy nadziewane kaszą gryczaną, kapustą z grzybami, mięsem przygotowane przez KGW  z naszej gminy.  Wszyscy zgromadzeni na kongresie zachwycali się tak wspaniałymi pyzami,  które mogli skosztować podczas przerwy.  
Można było zarówno skosztować wyśmienite potrawy jak również podziwiać śliczne rękodzieła.
Największe poruszenie wśród zgromadzonych zrobiło przybycie  Pani Beaty Kozidrak liderki zespołu „Bajm”.  Wszyscy chcieli mieć zdjęcie z gwiazdą.

 

Zastępca Wójta Barbara Kot u boku Beaty Kozidrak

 

 

Podrecznik Programu Integracji Społecznej - wersja 04.01.2010r.

Lista aktywności społecznej w gminie Krzywda

Informacja w sprawie spotkania wypracowujacego roczny plan wdrażania strategii rozwiązywania problemów społecznych

Podręcznik Programu Integracji Społecznej - wersja 25.08.2008r.

Ogólne informacje o Programie Integracji Społęcznej

Podręcznik Programu Integracji Społecznej - wersja 25.04.2008r. 

Plan działania Programu Integracji Społecznej

Warsztaty szkoleniowe 

Procedura kontraktowania w ramach Programu Integracji Społecznej