Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

GBP

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie

Zdjęcie przedstawia Małgorzatę Przątek oraz jej stanowisko

ul. Łukowska 20
21-470 Krzywda 

Dyrektor: Małgorzata Prządka

NIP: 825-18-64-512
REGON: 030801596


Telefon: (25)755-16-78
e-mail: gbpkrzywda@gminakrzywda.pl

WWW:  GBP Krzywda

Adres BIP:  BIP GBP Krzywda

 

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Huta Dąbrowa

Zdjęcie przedstawia wnętrze biblioteki


ul. Hutnicza 22

21-470 Krzywda

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej Okrzeja

Zdjęcie przedstawia wnętrze biblioteki


ul. Tadeusza Kościuszki 3B

21-480 Okrzeja

 

Na terenie Gminy Krzywda działają trzy Biblioteki Publiczne: w Krzywdzie GBP i dwie Filie w Hucie Dąbrowie i Okrzei.
Główne zadania Biblioteki wynikające z Ustawy o Bibliotekach oraz Statutu to:
gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie woluminów oraz czasopism poprzez wypożyczanie na zewnątrz, bądź udostępnianie na miejscu oraz dbanie o rozwój czytelnictwa na terenie Gminy.
Łączny stan księgozbioru w Bibliotekach na dzień 31.XII.2010 roku liczył 24 938 vol.
z czego w GBP w Krzywdzie      9 784
w Filii w Hucie Dąbrowie            8 552
w Filii w Okrzei                             6 602
 

W 2010 roku w Bibliotece w Hucie Dąbrowie, Okrzei oraz w GBP w Krzywdzie była przeprowadzona selekcja księgozbioru zgodnie z zaleceniem WBP w Lublinie.
Biblioteki prenumerują 67 tytułów czasopism:

w Krzywdzie 26 tytułów, 4 tytuły dostarczane przez czytelników i 2 tytuły z Urzędu Gminy;
w Hucie Dąbrowie 22 tytuły, 1 dostarczany przez czytelników i 2 tytuły z GBP
w Okrzei 19 tytułów i 2 tytuły z GBP.

W GBP prenumerowany jest dziennik „Gazeta Wyborcza”, w razie potrzeby egzemplarze są udostępnione również i do Filii. Wybierając tytuły czasopism do prenumeraty uwzględniamy zainteresowanie nimi przez mieszkańców. Dlatego tytuły są zmieniane według potrzeb.
Biblioteki obsługują rocznie 1500 czytelników, a wypożyczają około 33 351 vol.

Wśród czytelników jest duże zróżnicowanie ze względu na ich wiek i rodzaj wykonywanego zawodu.

Przy Bibliotekach działają czytelnie, tam czytelnicy korzystają z czasopism na miejscu, również udziela się im informacji oraz odpowiedzi na kwerendy, udostępnia się księgozbiór podręczny jak i zgromadzone informacje.
Przy wszystkich bibliotekach działają czytelnie internetowe. Przy GBP udostępnionych jest w czytelni 6 stanowisk komputerowych w Filii w Hucie Dąbrowie również 6 stanowisk, a w Filii w Okrzei 3 stanowiska.
Korzystanie z czytelni internetowych jest bezpłatne. Tam również można wykonać skanowanie i kserowanie dokumentów.

 

Średnio rocznie w bibliotekach przybywa około 800 vol.
W 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w wyniku złożonego wniosku do Biblioteki Narodowej otrzymała 1758 zł na zakup księgozbioru dla wszystkich trzech bibliotek, a średnio na zakup księgozbioru rocznie GBP przeznacza 10 000 złotych.
W Bibliotekach prowadzona jest działalność kulturalno – oświatowa. Organizuje się konkursy między innymi  plastyczne, recytatorskie oraz głośne czytanie bajek dla dzieci.

GBP cyklicznie ogłasza konkurs Przegląd Kolęd i Pastorałek dla uczniów Gimnazjum w III kategoriach
I – soliści, II – duety, III chóry
Średnio bierze udział około 70 uczniów.
Biblioteki biorą udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Corocznie w GBP są organizowane ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, bierze w nich udział około 50 uczniów. W ramach współpracy GKRPA zabezpiecza środki na zakup wyżywienia oraz pomocy dla uczestników ferii.
W czasie ferii są prowadzone zajęcia których głównym celem w tym roku była realizacja Programu Profilaktycznego „A mnie złości brak trzeźwości”, organizowane były konkursy np. „Na najładniejszą walentynkę” i plakat „Ferie moich marzeń” „A mnie złości brak trzeźwości”. Organizuje się również liczne zgaduj-zgadule znane i nieznane postaci z bajek, zajęcia komputerowe, zabawy, oglądanie bajek i filmów. Organizowane są również spotkania z funkcjonariuszami policji i ratownikiem medycznym, dzieci uczestniczą w zajęciach udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia miały charakter teoretyczno – praktyczny. Podsumowaniem ferii jest bal karnawałowy.  

 

Poza tym biblioteki poprzez pomoc w doborze materiałów na przygotowanie apeli i konkursów szkolnych pomagają w ich organizacji.
Przy Gminnej Bibliotece Publicznej działają warsztaty muzyczne, plastyczne.
GBP pełni funkcję ośrodka skupiającego życie kulturalne lokalnego środowiska, współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy z jednostkami OSP, Klubem Sportowym „Unia Krzywda” bardzo owocnie układa się współpraca ze Stowarzyszeniem Krzewienia Kultury Wiejskiej „Szansa”.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie

 

Na terenie Gromady Krzywda w 1949 roku działała biblioteka ruchoma, prowadzona przez Pana Jana Chudka. Wypożyczał on z Biblioteki Powiatowej w Łukowie tzw. komplet ruchomy, składający się z 50 tomów książek, komplet ten był wypożyczany na okres najwyżej trzech miesięcy.
Biblioteka Publiczna w Krzywdzie powstała 01 stycznia 1950 roku mieściła się w budynku państwowym przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radoryżu z siedzibą w Krzywdzie. Zajmowała jedno pomieszczenie. Lokal był duży ok. 48m ² i widny gdyż miał dwa okna. Na wyposażenie składały się 3 stoły, 2 półki na książki, 6 krzeseł, wieszak, wiadro, 1 skrzynka do katalogu działowego i 540 tomów książek.
Była czynna 2 razy w tygodniu, w niedzielę od godziny 14.00 do 18.00
i w środy od godziny 17.00 do godziny 20.00.


  Stałych czytelników w 1950 roku było 84 osoby. W tym 47 mężczyzn i 37 kobiet. Następne rozbicie dorosłej młodzieży męskiej 29 osób, młodzieży żeńskiej 25 osób, młodzieży szkolnej 30 osób.
Biblioteka w 1950 roku była otwarta 106 dni, odwiedzin było 779, wypożyczono z literatury dla dorosłych 266 tomów, dla dzieci i młodzieży 320 tomów z literatury popularno – naukowej 61 tomów.
Razem 847 vol. Przybyło 130 tomów książek. Biblioteka opiekowała się 6 punktami bibliotecznymi w Radoryżu Smolanym, Anielinie, Fiukówce, Patoku Nowym, Radoryżu Kościelnym, Hucie. Radoryskiej.
Pierwszym Kierownikiem Biblioteki była Pani Anastazja Mrozowska.
Praca w Bibliotece była jej drugą pracą i traktowała ją jako dodatkową.

Rok 1951
Lokal i pracownik bez zmian
Przybyło 340 vol.
Stan na 31 grudzień 1951 rok – 1010 vol.
Czytelników 100 w tym młodzieży szkolnej 66, rolników 12, robotników 8 oraz 14 pracowników umysłowych. Wypożyczono 1100 książek z czego dla dzieci i młodzieży 380, dla dorosłych 631, popularno – naukowej 89. Odwiedzin 830.
Punkty bez zmian.

 

Rok 1952
Lokal i pracownik bez zmian dalej Biblioteka mieści się przy Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej. Przybyło tylko 3 regały na książki.
Księgozbiór na dzień 31grudzień 1952 rok liczy już 1767 vol. czyli przybyło 757 vol. Biblioteka otrzymuje czasopisma: Poradnik Bibliotekarza, Przyjaciółkę, Gromadę, Płomyk, Problemy, Trybunę Ludu, Horyzonty Techniki.
Czytelników jest w Gminnej Bibliotece 181 w tym młodzież szkolna 96, 28 rolników, 25 robotników, 32 pracowników umysłowych.
Odwiedzin w Bibliotece było 2039, wypożyczono 1989 vol.
Dla dzieci i młodzieży 537, dla dorosłych 1227, popularno – naukowej 225 vol.
Dodatkowo przybył 1punkt biblioteczny w Cisowniku.
Czytelników w punktach 495. Ogółem wypożyczono książek w punktach 4813 vol. dla dzieci i młodzieży 2338 dla dorosłych 2126 vol. popularno – naukowych 349 vol.
W 1952 roku Biblioteka włączyła się do obchodów 1 majowych przez urządzenie dużej wystawy. Zwiedzających było 1230 osób.
W 1952 roku liczba mieszkańców obsługiwanego terenu wynosiła 4537, Gromad było 13, a miejscowości 18. Zwiększyła się też liczba dni otwarcia Biblioteki z 2 na 3 razy w tygodniu po 5 godzin dziennie.

 

Rok 1953
01 grudnia 1953 roku nastąpiła zmiana Kierownika Gromadzkiej Biblioteki Publicznej, następczynią Anastazji Mrozowskiej była Pani Zofia Janczewska, która zmieniła nazwisko na Wiraszek pełniła swoją funkcję do 1978 roku, następnie przeszła do pracy w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żelechowie.
W roku 1953 księgozbiór wzrósł o 212 vol. i jego stan wynosił 1979 vol.
Czytelników 202 w tym młodzież szkolna 112, 32 rolników, 29 robotników, 29 pracowników umysłowych.
Wypożyczeń 2300 w tym dla dzieci 971, dla dorosłych 1016, popularno – naukowych 313.
Punkty biblioteczne bez zmian.
Tak stopniowy wzrost czytelników i wypożyczeń jest notowany do 1967 roku w tym też roku Biblioteka zmieniła lokal na 2 izbowy, ale w budynku prywatnym u Państwa Lewandowskich.
W 1967 roku woluminów było już 3284, wypożyczeń 7612, czytelników 678.
Biblioteka opiekowała się 10 punktami bibliotecznymi.
W roku 1972 zmieniono lokal na 3 izbowy u Państwa Wysockich. W tym czasie było 4472 vol. , 11746 wypożyczeń, 1152 czytelników.
Następne lokale zajmowane przez Bibliotekę w Krzywdzie to od 1990 roku do końca 1991 roku lokal składający się z dwóch dużych widnych sal na I piętrze w nowo podbudowanej Szkole Podstawowej w Krzywdzie, a od 1991 roku do chwili obecnej Gminna Biblioteka Publiczna mieści się w Urzędzie Gminy w Krzywdzie zajmuje lokal na który składają się trzy pomieszczenia o niezbyt dużej powierzchni. Pomimo małego lokalu stara się aby czytelnicy nie mieli żadnych zastrzeżeń odnośnie jej działalności i komunikacji w bibliotece.
Z dniem 01 stycznia 1973 roku w związku ze zmianą administracyjną w kraju zostaje utworzona Gmina Krzywda, a co się z tym wiąże ulega zmianie nazwa Biblioteki na Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie.
Na dzień 31 grudzień 1975 roku jej księgozbiór liczył 7698 vol., a czytelników było zarejestrowanych 526, punktów bibliotecznych było 8.
Biblioteka posiadała duży zbiór czasopism, prowadziła prace oświatowe np.: lekcje biblioteczne, przeglądy, wieczory baśni, organizowała spotkania autorskie oraz szereg konkursów.
Współpracowała ze Szkołą Podstawową w Radoryżu Kościelnym.
Biblioteka brała czynny udział w organizowanych imprezach typu „Niedziela na wsi”.

Rok 1978 przynosi zmiany w Gminnej Bibliotece Publicznej nowym kierownikiem zostaje Pani Barbara Filipczak , w tym też czasie zatrudniono dodatkowo Panią Annę Ochnik na ¾ etatu jako pomoc biblioteczną, następnie Panią Annę zastąpiła Pani Grażyna Tomasik później Sielaszuk która pracowała do 1983 roku. Po udzieleniu jej urlopu wychowawczego została zatrudniona w Bibliotece Pani Elżbieta Piotrowska, a następnie kolejno: Pani Teresa Michalak, Pani Barbara Warda, Pani Helena Prażmo, Pani Krystyna Strzyżewska i tak do 2001 roku, a od tego czasu pracuje Pani Justyna Sawczuk obecnie Goławska. Dodatkowo przy Gminnej Bibliotece Publicznej od kwietnia 2004 roku działa czytelnia internetowa, która została utworzona dzięki temu, że Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „IKONKA”, czytelnicy mogą i korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu. Czytelnia spełnia również inne zadania, a mianowicie każdy kto nie ma komputera w domu może w czytelni pisać prace, założyć skrzynkę e mail i odbierać korespondencję. Czytelnię internetową obsługuje Pani Marta Józwik. Odnośnie dokumentowania życia społecznego gminy, gromadzone są wycinki z lokalnej prasy w kartotece regionalnej.
Stan czytelników w 1978 roku ogółem to 1014, a wypożyczenia 18621 vol.
Rok 1979 ogłoszony był jako Międzynarodowy Rok Dziecka w związku z tym szczególną uwagę zwrócono na upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci organizując imprezy biblioteczne, lekcje biblioteczne.
W 1981 roku następuje zmiana nowym Kierownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie zostaje Pani Małgorzata Prządka, która obecnie pełni funkcję Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzywdzie i jej Filii w Hucie Dąbrowie i Okrzei.
W 1989 roku księgozbiór w bibliotece liczył już 14000 vol. czytelników zarejestrowanych było 1029, a wypożyczeń 18794.
W 1999 roku Gminna Biblioteka Publiczna czynnie włączyła się do organizacji Dożynek Wojewódzkich przygotowując dekoracje oraz regulaminy konkursów.
Prowadziła również kiermasz książek z czego dochód przeznaczyła na zakup nagród dla czytelników biblioteki.
Ilość księgozbioru na dzień 31 grudzień to 15492 vol., a wypożyczeń 11 181 vol. Spada również ilość czytelników co wiąże się z całkowitą likwidacją punktów bibliotecznych. Ilość punktów bibliotecznych z roku na rok spadała, aż właśnie w 1999 roku wszystkie punkty przestały istnieć.

 

Przyczynił się do tego brak opracowania aktów prawnych normujących kwestie opłaty za prowadzenie punktów dla kierowników.
W GBP w 2007 roku przybyło 404 vol., prenumerowano 21 tytułów czasopism, czytelników zarejestrowanych było 557, wypożyczeń na zewnątrz 12117 z czego 10116 to książki oraz 2001 czasopisma. Wypożyczenia na miejscu ogółem 6196 z czego 3386 książek i 2810 czasopism.
Obecnie zbiory w Gminnej Bibliotece w Krzywdzie liczą 10 124 vol.
Najważniejsze wydarzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzywdzie to przede wszystkim aktywny udział w rożnego rodzaju ogólnopolskich akcjach, np. „Cała Polska czyta dzieciom”, czy „Czas na czytanie”, organizacja lekcji bibliotecznych, wystawek ściennych i okolicznościowych konkursów plastycznych, fotograficznych, recytatorskich i literackich.
W 2003 roku Biblioteka zorganizowała imprezę dwudniową pt „Jesteśmy w Europie”, fundusze na ten cel pozyskano ze środków Unii Europejskiej.
Licznie w niej uczestniczyli mieszkańcy całej gminy jak i również ościennych gmin. Imprez miała na celu przekonanie mieszkańców, że warto opowiedzieć się za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Gminna Biblioteka Publiczna organizuje również konkurs plastyczny pt. „Szopka Betlejemska”, „Akademia jednego mistrza”, oraz wiele innych.
Od 2006 roku Biblioteka jest organizatorem konkursu recytatorskiego np. wybranej prozy Henryka Sienkiewicza jest to już impreza cykliczna.
Gminna Biblioteka jest główna Biblioteką Gminy Krzywda razem z Filiami w Hucie Dąbrowie i Okrzei.
Służy przede wszystkim rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury. Dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej. Jest finansowana z budżetu gminy, darowizn i dotacji.
Biblioteka stara się aktywnie działać w środowisku, podejmując różnorodne inicjatywy.
W roku 2008 w odpowiedzi na ogłoszone przez Wójta Gminy konkursy Biblioteka składała oferty i była organizatorem dwóch festynów. Integracyjno – sportowego „Dni Gminy Krzywda”, oraz „Święto kultury i tradycji w Gminie Krzywda”.
Liczba uczestników w festynach przerosła nasze wyobrażenia. Mieszkańcy gminy udowodnili jak bardzo chcą się jednoczyć, zaangażowanie poszczególnych sołectw napełniło nas optymizmem, że nie jest tak źle. Przygotowanie różnorodnych potraw na degustację udowodniło, że ludzie chcą coś wspólnie robić, aby zaprezentować swoje dokonania , a później móc się bawić.
Celem biblioteki jest nie tylko popularyzowanie czytelnictwa, ale także chęć stworzenia w bibliotece ośrodka skupiającego życie kulturalne lokalnego środowiska.
W tym kierunku zostały już podjęte pewne kroki, a mianowicie został zakupiony budynek z przeznaczeniem na Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie, tam swoją siedzibę będzie miała Gminna Biblioteka Publiczna wokół której skupi się życie kulturalne Gminy.
Swoją siedzibę znajdzie tam Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, Fitness Klub, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej, sala zajęć tanecznych, warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne, kółka fotograficzne, recytatorskie, organizacja
- Festiwalu Książki,
- Biesiad z Książką
organizując spotkania autorskie.

Biblioteka w Hucie Dąbrowie

 

Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Hucie Dąbrowie  została utworzona 20 stycznia 1950 roku i nazwę miała Gromadzka Biblioteka Publiczna siedzibę swą miała w Podosiu gm. Jarczew.
   Biblioteka zaczynała działalność z 842 woluminami udostępnionymi ok. 100 czytelnikom. Była również prowadzona prenumerata czasopism takich jak Przyjaciółka, Sztandar Ludu, Gromada, Sztandar Młodych, czy Świerszczyk.
Biblioteka była otwarta dwa razy w tygodniu od godziny 13.00 do godziny 17.00.
   Na terenie działania bibliotek  działały od początku 4 punkty biblioteczne, głównie w szkołach: Hucie Dąbrowie, Hucie Starej, Kasyldowie, i Jarczewie.
W 1953 roku powstał dodatkowy punkt biblioteczny w miejscowości Germanicha  , a w 1955 roku w Feliksinie. Pobierana była opłata za korzystanie z biblioteki w wysokości 15 groszy za miesiąc.
W 1958 roku dokonano rejestracji Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Podosiu. Instytucją utrzymującą bibliotekę była Gromadzka Rada Narodowa.
Od lat sześćdziesiątych siedzibą biblioteki była Huta Dąbrowa, a punkty biblioteczne zostały utworzone w Teodorowie, Jarczewie, Podosiu i Germanisze.
    Biblioteka od lat pięćdziesiątych mieściła się kolejno w prywatnych domach u Państwa Gorczyców w Podosiu pomieszczenie 1 izbowe, następnie  wraz ze zmianą miejsca zamieszkania Pani Gorczyca przenosi bibliotekę do nowego domu w Hucie Dąbrowie. Kolejną siedzibą biblioteki był lokal 2 izbowy wraz z gankiem u Pani Ireny Komar również w Hucie Dąbrowie.
    Po pewnym czasie biblioteka wraca z powrotem do Pani Natalii Gorczyca zajmuje lokal na który składają się dwa pomieszczenia. Ostatnim domem prywatnym do którego biblioteka zostaje przeniesiona jest lokal 2 izbowy u Pana Goławskiego w Hucie Dąbrowie, kolejną siedzibą biblioteki jest plebania, a ostatecznie zostaje przeniesiona do Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie.

Kierownikami biblioteki od dnia jej założenia były kolejno:
1.    Pani Natalia Gorczyca (1950 r.- 04 styczeń 1963r.)
2.    Pani Alicja Siwek córka Pani Natalii Gorczyca, po przeprowadzce do    Łukowa zostaje instruktorem w Miejskiej Bibliotece Publicznej
      ( styczeń 1963 r. – 30 kwiecień 1969 r.)
3.    Pani Maria Stangreciak (luty 1969 r. – 30 kwiecień 1969 r.)
4.    Pani Wiesława Nojek (kwiecień 1969 r. – 31 sierpnia 2005 r.)
5.    Pani Aneta Czajka (01 wrzesień 2005 r. do 31 sierpnia  2006 r.)
6.     Pani Katarzyna Gajownik ( 01 września  2006 r. obecnie na urlopie wychowawczym w zastępstwie Marta Sobiech od 04 lutego 2008 r.)
    W Filii w Hucie Dąbrowie w 2001 roku przybyło 110 vol. zarejestrowanych czytelników 499, 10564 wypożyczeń na zewnątrz z czego 8824 książek  i 1740 czasopism, wypożyczenia na miejscu ogółem 1694 z czego 913 książek i 781 czasopism.
    W 2004 roku do księgozbioru w Filii w Hucie Dąbrowie  przybyło 152 vol. czytelników zarejestrowanych 521, wypożyczeń na zewnątrz ogółem 13567 z czego 10514 książek i 3053 czasopism, wypożyczenia na miejscu to 1904 z czego 1118 to książki i 786 czasopism.
    W 2006 roku zakupiono 293 vol. zarejestrowanych czytelników 434, wypożyczenia na zewnątrz to 11313 z czego 8714 książek i 2599 czasopism, wypożyczeń na miejscu ogółem 1954 z czego 921 książek i 1033 czasopism.
    W 2007 roku przybyło 282 vol. w prenumeracie 17 tytułów, zarejestrowanych 298, wypożyczeń na zewnątrz z czego 8451  książek i 1676  czasopism. Na miejscu 3469  wypożyczeń z czego 1934  książek i 1535 czasopism.
    Obecnie zbiory w Filii w Hucie Dąbrowie liczą 9853 vol.
Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Hucie Dąbrowie od początku swego istnienia była wiodącą w Gminie placówką kulturalną.
    Prowadziła działalność kulturalno – oświatową poprzez organizowanie różnorodnych form popularyzacji książki  i czytelnictwa.
Od pogadanek, przeglądów, wystaw, lekcji bibliotecznych po różnorodne konkursy literackie, czytelnicze i plastyczne.
    Różne rocznie i jubileusze były okazją do organizacji wystaw w bibliotece.
Wielkim powodzeniem cieszyły się spotkania z ciekawymi ludźmi.
    Tego typu działalność spełnia ważną rolę, zachęcając czytelników do sięgnięcia po książkę jak również umożliwia bliższe poznanie czytelników i ich potrzeb.
    Przy Filii w Hucie Dąbrowie od kwietnia 2008 roku funkcjonuje czytelnia internetowa, która została utworzona dzięki temu, że Gminna Biblioteka Publiczna w Krzywdzie wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „IKONKA”, czytelnicy mogą  i korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu.

Biblioteka w Okrzei

 

W 1959  roku  z  Jarczewa  została  przeniesiona Biblioteka do Okrzei
 (99 czytelników) i rozpoczęła działalność pod nazwą Gromadzka Biblioteka Publiczna w Okrzei. Zajęła lokal wspólnie z Gromadzką Radą Narodową,  a kierownikiem została Pani  Czesława  Wożniak.
Od lipca 1959 roku do 12 września 1960 roku kiedy to pracę bibliotekarza rozpoczyna Tadeusz Balak – nauczyciel miejscowej szkoły, następuje wzrost liczby czytelników i wypożyczeń
- czytelników - 240,
- wypożyczeń -  1942
   W 1964 roku – zmiana pracownika, pracę rozpoczyna Pani Kazimiera Stępnicka i prowadzi Bibliotekę do końca 1965 roku.
Od stycznia 1966 roku bibliotekarką zostaje Pani Anna Osial – Biblioteka jest już w domu prywatnym – zajmuje lokal 1 izbowy jest biblioteką ryczałtową. Następuje wzrost liczby czytelników i wypożyczeń. Liczba czytelników na koniec 1969 roku wynosi 421 w Bibliotece i 126 w punkcie bibliotecznym w Woli Okrzejskiej – Muzeum.
   Od marca 1970 roku zmieniono ryczałt na etat i Biblioteka czynna jest codziennie.
   Biblioteka zmienia lokal- też jest to w domu prywatnym Pani Zofii  Mączka.
   W 1973 roku Biblioteka zostaje znów przeniesiona do lokalu po byłej Gromadzkiej Radzie – zmienia się nazwa i brzmi – Biblioteka Publiczna Gminy Krzywda – Filia w Okrzei. Opiekuje się punktami bibliotecznymi powstałymi w: Budkach, Drożdżaku, Hucie Radoryskiej i Woli Okrzejskiej. Ogółem 783 czytelników i 10100 wypożyczeń.
   W 1976 roku – Bibliotekę przeniesiono do domu prywatnego Pana Jerzego Mroczka  – lokal 2 izbowy z gankiem do 1990 roku. Stan na koniec 1990 roku wynosi 387 czytelników (106 w punktach bibliotecznych) i 6858 wypożyczeń, 509  w punktach.  W 1991 roku następuje zmiana pracownika Pani Anna Osial odchodzi na emeryturę, a od stycznia  1991 roku pracę rozpoczyna Pani Barbara Chamioło. Następuje zmiana lokalu. Bibliotekę przeniesiono od października  1991 roku ponownie do budynku po Gromadzkiej Radzie Narodowej. Lokal na I piętrze o pow. 44 m² jest do dnia dzisiejszego użytkowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Krzywdzie – Filia w Okrzei.
   W 2001 roku zakupiono 117 vol. czytelników zarejestrowanych 378, wypożyczeń na zewnątrz 9133 z czego 7632 książki i 1501 czasopisma.
   W 2004 roku zakupiono 178 vol. czytelników zarejestrowanych 380, wypożyczeń na zewnątrz 10238 z czego 8458 książek i 1780 czasopism.
   Wypożyczenia na miejscu ogółem 2509 z czego 1280 książek i 1229 czasopism.
   W 2006 roku zakupiono 304 vol. czytelników zarejestrowanych 256, wypożyczeń na zewnątrz 10731 z czego 8839 książek i 1892 czasopism.
   Wypożyczenia na miejscu ogółem 2605  z czego 1354 książek i 1251 czasopism.
   W Filii w Okrzei w 2007 roku przybyło 303 vol. prenumerowanych czasopism 16 tytułów, 330 czytelników, 7908 wypożyczeń na zewnątrz z czego 6247 książek i 1661 czasopism. Na miejscu 2183 wypożyczeń z czego 1092 książek oraz 1091 czasopism.
   Obecnie zbiory w Filii w Okrzei liczą 7638  vol.
Gminna Biblioteka Publiczna Filia w Okrzei dokłada wszelkich starań by placówka ta była jak najbardziej dostępna i otwarta dla czytelników.
   W bibliotece organizowane są wystawy, konkursy i promocje książek znanych twórców. Biblioteka jest też miejscem gdzie odbywają się uroczystości upamiętniające wydarzenia i rocznice patriotyczne z historii Polski.
   Oprócz  działalności typowo bibliotecznej, realizuje także funkcję edukacyjną. Ponad połowę jej czytelników stanowią dzieci i młodzież ucząca się ponieważ biblioteka znajduje się blisko Zespołu Szkół w Okrzei.
   Funkcję promocyjną biblioteka prowadzi przystępując do różnych konkursów w powiecie i województwie. Z przedstawionych form pracy wynika, że placówka odnajduje się w misji kulturotwórczej swojego środowiska.
   Dostosowując się do nowych warunków i potrzeb społeczeństwa, wychodzi naprzeciw potrzeb czytelniczych każdego miłośnika książki.