Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

 • Kontakt

  ADRES:

  Urząd Gminy Krzywda

  ul. Żelechowska 24B
  21-470 Krzywda 

  NIP:825-10-38-033
  REGON:000535244

  Telefon: (25) 755-10-06, 755-11-66
  Faks: (25) 755-10-61
  E-Mail: Nowy Adres

  sekretariat@gminakrzywda.pl

   

  Bank Spółdzielczy w Krzywdzie: 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010
  Wpłaty Wadium BS Krzywda: 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060

Informacje o projekcie

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Kompleksowa i głęboka modernizacja obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie w celu nadania mu nowych funkcji użytkowych wraz z zagospodarowaniem funkcjonalnie powiązanych z nim terenów

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

13. Infrastruktura społeczna

Działanie:

13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest: Kompleksowe przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego mieszkańców obszarów rewitalizacji oraz pozostałej części Gminy Krzywda.

Opis projektu:

Projekt obejmuje kompleksową zmianę sposobu użytkowania stacji kolejowej w Krzywdzie wraz zagospodarowaniem terenu wokół niego. Grupa Docelowa: mieszkańcy Obszaru Rewitalizacji oraz pozostałej części Gminy, w szczególności osoby z grup defaworyzowanych.

Rezultaty:

 • Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społeczno/kulturalno/ turystycznej będącej przedmiotem projektu -2000 os./rok;
 • Powierzchnia użytkowa budynków przygotowanych pod działalność gospodarczą-26,84 m2;
 • Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanym obszarze-1szt.

Produkty:

 • Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na Obszarze Rewitalizacji-1szt.;
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami-1szt.,
 • Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją- 0,0602ha;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)-2 EPC.

Zakres robót:

 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty budowlane i wykończeniow;
 • instalacja elektryczna;
 • instalacja sanitarna;
 • instalacja sygnalizacji pożaru, gazowa, odgromowa;
 • monitoring zewnętrzny i wewnętrzny;
 • elewacja;
 • zagospodarowanie terenu;
 • zakup wyposażenia.

Planowany okres realizacji:

Od 12-10-2017 r. do 15-12-2021 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 453 808,54 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 908 651,95 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 622 354,14 zł

Dotacja celowa: 190 865,17 zł