Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Informacja o Podmiotach Odbierających Odpady Komunalne

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, 

MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI

Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT

ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r, poz. 888 z późn. zm.), Gmina Krzywda informuje, że:

 • podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
  i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzywda jest firma:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wojcieszkowie ul. Kościelna 46,

21-411 Wojcieszków

 • miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
  w/w nieruchomości z terenu Gminy Krzywda niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach

 1. Radzynia Podlaskiego Sp. z o. o.

z siedzibą w Biała 185 b,

21-300 Radzyń Podlaski

 • osiągnięty przez Gminę Krzywda oraz podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, wynosi odpowiednio:

 

 

 • Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

zlokalizowany jest na placu Zakładu Gospodarki Komunalnej

w Krzywdzie, przy ul. Kolejowej 30B, 21-470 Krzywda

czynny w każdy pierwszy poniedziałek i trzeci piątek każdego miesiąca

(z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadające na ten dzień)

w godzinach 900 – 1500

W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne zgodnie z Regulaminem Świadczenia

Usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krzywdzie

(załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVIII/150/2020 Rady Gminy Krzywda

z dnia 31 sierpnia 2020 r.).

 • zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym prowadzona jest w formie stałej
  oraz w formie mobilnych zbiórek – „WYSTAWKA”, tj.:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Kolejowej 30B,

21-470 Krzywda;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest od mieszkańców w systemie mobilnych zbiórek, z częstotliwością nie mniejszą niż dwa razy do roku, bezpośrednio sprzed posesji przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Wojcieszkowie
Sp. z o.o. ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków.