Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Informacja o Podmiotach Odbierających Odpady Komunalne

INFORMACJA O PODMIOTACH ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE, 

MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) ODPADÓW KOMUNALNYCH, BIOODPADÓW I POZOSTAŁOŚCI

Z SORTOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ PODMIOTACH ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

 

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt  3, 4 i 8- 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 2519 ze zm.), Wójt Gminy Krzywda informuje iż:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda od 12.01.2023 roku jest konsorcjum  firm: Lider konsorcjum -Ekolider Jarosław Wyglądała z siedzibą: Lucin 4, 08-400 Garwolin, Partner konsorcjum – Ecoglobe  T. Wyglądała Sp. k., z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 107 D, 24-560 Międzyrzec Podlaski.   tel. kontowy (25) 683-09-53, e-mail: biuro@ekolider.eu
  2. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Krzywda zmieszanych odpadów komunalnych, oraz bioodpadów, odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. k. Radzynia Podlaskiego.
  3.  Zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez odzysk albo przekazanie ich przez Wykonawcę do odzysku lub unieszkodliwiania  do instalacji komunalnej oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.
  4. Zagospodarowanie odebranych odpadów z dwóch zbiórek akcyjnych tj. budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon nastąpi poprzez przekazanie ich przez Wykonawcę do odzysku lub unieszkodliwiania do instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów.
  5.  Zagospodarowanie odebranych odpadów z PSZOK-u nastąpi poprzez przekazanie ich przez Wykonawcę do odzysku lub unieszkodliwienia do regionalnej instalacji odzysku i unieszkodliwienia odpadów oraz przedstawienie Zamawiającemu dowodów potwierdzających wykonanie tych czynności, tj. karty przekazania odpadów
  6. Osiągnięte przez Gminę Krzywda wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych w 2021 roku.

 

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych za rok 2021 wynosi 46,06 %

 

  Zbiórka odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony osobowe oraz odpady budowlane  i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odbywa się w systemie akcyjnym   2 razy w roku, możliwość osobistego  dostarczenia  do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Kolejowa 30, 21-470 Krzywda  w każdy  pierwszy poniedziałek i trzeci piątek każdego miesiąca  godzinach 9.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy przypadających na ten dzień). W przypadku, gdy dzień świadczenia usługi Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przypada w dzień wolny od pracy, kolejnym dniem otwarcia jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu wolnym.

 

  1. Informacje dla mieszkańców o terminach zbiórki akcyjnej są zamieszczane na stronie internetowej Gminy Krzywda ugkrzywda.bip.lubelskie.pl  oraz rozpowszechniane w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbiorem tych odpadów zajmuje się konsorcjum  firm: Lider konsorcjum -Ekolider Jarosław Wyglądała z siedzibą: Lucin 4, 08-400 Garwolin, Partner konsorcjum – Ecoglobe  T. Wyglądała Sp. k., z siedzibą ul. Tadeusza Kościuszki 107 D, 24-560 Międzyrzec Podlaski. tel. kontowy (25) 683-09-53, e-mail: biuro@ekolider.eu