Informacje o projekcie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo EFRR

Projekt „Nowoczesne technologie w zasięgu każdego ucznia” dofinansowany jest ze środków: Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13: Infrastruktura społeczna, Działanie 13.7: Infrastruktura szkolna.

Koszty projektu:

Całkowite wartość projektu: 806 627,59 zł, w tym dofinansowanie: 685 633,45 zł.

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest poprawa warunków edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w gminie Krzywda przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, językowych) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa).

Celem drugim jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Krzywda, a trzecim wzrost kompetencji kluczowych mieszkańców gminy Krzywda.

Cele zostaną osiągnięte poprzez zmodernizowanie i uzupełnienie infrastruktury szkolnej rozumianej jako sprzęt zgodny z katalogiem wyposażenia pracowni szkolnych określonym przez MEN oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych w szkołach, co przełoży się na jakość kształcenia i dostosowanie treści edukacyjnych do potrzeb rynku pracy.

Grupa docelowa:

Grupą docelową projektu są uczniowie 8 szkół:

  1. Zespołu Szkół w Fiukówce – szkoła podstawowa
  2. Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie – szkoła podstawowa i gimnazjum
  3. Zespołu Szkół w Krzywdzie– szkoła podstawowa
  4. Zespołu Szkół w Okrzei– szkoła podstawowa i gimnazjum
  5. Gimnazjum nr 2  w Radoryżu Kościelnym – obecnie Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym
  6. Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym - szkoła podstawowa

oraz mieszkańcy Gminy Krzywda.

Okres realizacji:

Okres realizacji projektu: od 12 września 2016 roku do 30 września 2018 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-12-18
Data publikacji:2017-12-18
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:3260