Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Odnawialne źródła energii w Gminie Krzywda

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

4. Energia przyjazna środowisku

Działanie:

4.1 Wsparcie wykorzystania OZE

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Krzywda, zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego.

Celami szczegółowymi są m.in.:

 1. Poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie;
 2. Zwiększenie efektywności energetycznej;
 3. Obniżenie kosztów pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej przez gospodarstwa domowe.

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa na terenie Gminy Krzywda 36 instalacji fotowoltaicznych oraz 65 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby mieszkańców, co wyraża się wskaźnikami produktu:

 1. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 36 oraz
 2. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 65.

Grupą docelową projektu są mieszkańcy Gminy Krzywda, którzy podpisali umowy przystąpienia do projektu.

Rezultaty projektu:

 1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej: 1,02 MW;
 2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 1093,46 tony ekwiwalentu CO2/rok;
 3. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 106,97 MWhe/rok;
 4. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/ nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE: 120,34 MWht/rok.

Planowany okres realizacji:

Od 29-04-2016 r. do 31-10-2019 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 343 601,89 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1 196 865,97 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 017 336,07 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-28
Data publikacji:2019-03-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:2650