Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

 • Kontakt

  ADRES:

  Urząd Gminy Krzywda

  ul. Żelechowska 24B
  21-470 Krzywda 

  NIP:825-10-38-033
  REGON:000535244

  Telefon: (25) 755-10-06, 755-11-66
  Faks: (25) 755-10-61
  E-Mail: Nowy Adres

  sekretariat@gminakrzywda.pl

   

  Bank Spółdzielczy w Krzywdzie: 81 9203 0002 0000 1238 2000 0010
  Wpłaty Wadium BS Krzywda: 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060

Aktualności

Artykuły

 • Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie

  Od dnia 16 kwietnia 2021 r. (piątek) rozpoczyna się rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie na rok szkolny 2021/2022. Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z ofertą Żłobka oraz wypełnienia i składania „Kart Zgłoszenia Dziecka do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie na rok szkolny 2021/2022” w terminie określonym w Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022.

  Czytaj Więcej o: Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie
 • Informacja

  W dniu 4 maja 2021 roku (wtorek) Urząd Gminy Krzywda będzie nieczynny.

  INFORMACJA

  Powyższy dzień wyznaczony został jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 roku

  Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze. zm.) oraz Zarządzenie Wójta Gminy Krzywda Nr 14/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku za święta przypadające w soboty w dniu 1 maja 2021 roku oraz 25 grudnia 2021 roku w Urzędzie Gminy Krzywda.

  PRZEPRASZAMY ZA ZWIĄZANE Z TYM UTRUDNIENIA.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Nowe nabory w LGD „RAZEM”: 1/2021, 2/2021 i 3/2021

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje z zakresu:

  Czytaj Więcej o: Nowe nabory w LGD „RAZEM”: 1/2021, 2/2021 i 3/2021
 • Gmina Krzywda wprowadziła nowy System Informacji Przestrzennej

  Mieszkańcy Gminy Krzywda oraz lokalni przedsiębiorcy mogą już korzystać z nowoczesnego Systemu Informacji Przestrzennej SIP wdrożonego na terenie gminy przez firmę GEO-SYSTEM Sp. z o.o. System Informacji Przestrzennej jest ogólnodostępny i funkcjonuje pod adresem krzywda.e-mapa.net

  Wprowadzamy nowy system został przygotowany dla podniesienia standardów obsługi mieszkańców oraz inwestorów, ale też w dużym stopniu ułatwi pracę urzędnikom z zakresu systemu informacji przestrzennej. Część portalu jest ogólnodostępna dla mieszkańców, a obsługa jest bardzo intuicyjna, dzięki czemu skróci się droga załatwiania pewnych spraw, a także ułatwi dostępność do map mieszkańcom.

  Dzięki zastosowaniu zaawansowanych mechanizmów analitycznych i integracyjnych, wdrożona aplikacja pozwala na przetwarzanie oraz bieżące aktualizowanie informacji przestrzennej gromadzonej w poszczególnych wydziałach urzędu, co w efekcie usprawnia proces podejmowania kluczowych decyzji.

   

  Czytaj Więcej o: Gmina Krzywda wprowadziła nowy System Informacji Przestrzennej
 • Informacja

  Świadczenie Wychowawcze 500+ - od 01 kwietnia 2021 r. rusza składanie wniosków w formie papierowej

   

  Wnioski o świadczenie wychowawcze na najbliższy okres zasiłkowy, trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., można już składać od 1 kwietnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

  Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021 r. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

  Przyjmowanie wniosków papierowych o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 rozpocznie się od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie przy ul. Łukowskiej 20, 21-470 Krzywda (wejście od „Promyka Nadziei”), w godzinach pracy Ośrodka (8.00 – 16.00). Ponadto, jeżeli wnioskodawca lub członek jego rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dodatkowo składa „Oświadczenie dla potrzeb ustalenia ustawodawstwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego’’.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Krzywda informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 roku w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1161) przyjmowane są wnioski osób zainteresowanych funkcją rzeczoznawcy do przeprowadzania szacowania zwierząt.

  Rzeczoznawcami mogą być osoby, które:

  1) posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub

  2) ukończyły studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem, lub

  3) posiadają co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej
   3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

  4) ukończyły co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcące w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub

  5) ukończyły zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach innych niż rolnicze i posiadają co najmniej 5-letni staż pracy
  w gospodarstwie rolnym,

  6) mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Krzywda

  - i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie