Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

 • Informacja

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie realizuje ustawę z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967) w zakresie wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

              Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:

  1. a) 3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
  2. b) 1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  3. c) 500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, (to nie jest gaz ziemny)
  4. d) 2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

  Szanowni Państwo,

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

  Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

  Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

  Czytaj Więcej o: Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
 • Informacja

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie uprzejmie informuję, że oczekuje na zasilenie budżetu Wojewody środkami z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz obywateli Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.), z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia rodzinnego, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (…)

   Z informacji uzyskanych w MRiPS, planowana na dzień 19-09-2022 r. operacja finansowa nie została zrealizowana.

  Ministerstwo oczekuje na akceptację złożonej dyspozycji przez  KPRM.

   Środki w wysokości złożonego ZWERYFIKOWANEGO zapotrzebowania na miesiąc wrzesień zostaną przekazane jednostkom niezwłocznie po zasileniu konta LUW pieniędzmi z FP.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Zaproszenie

  Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych z Gminy Krzywda do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na wykonanie pracy, której tematem będzie upamiętnienie bardzo ważnego wydarzenia historycznego jakim było umiejscowienie w końcowej fazie walk w 1939 r. czasie II Wojny Światowej sztabu SGO „Polesie” gen. Franciszka Kleeberga w zabytkowym już dzisiaj Dworcu PKP w Krzywdzie.

  Jest to bardzo ważne wydarzenie historyczne i patriotyczne dla naszej Gminy i jej mieszkańców. W ubiegłym roku przy Dworcu PKP w Krzywdzie odbyły się po raz pierwszy oficjalne uroczystości związane z wydarzeniami z września 1939 r., w tym roku również będą kontynuowane, jedną z form upamiętnienia jest konkurs plastyczny do którego wzięcia udziału zapraszamy. 

  Czytaj Więcej o: Zaproszenie
 • Informacja

  Zmiana ustawy o dodatku węglowym

   

  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Najistotniejsze zmiany, które wprowadza ustawa to:

  Wprowadzenie wsparcia finansowego w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  Czytaj Więcej o: Informacja
 • Przypomnienie o terminowym regulowaniu płatności

  W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przypominamy o terminowym regulowaniu płatności!!

  Brak uregulowania należności spowoduje skierowanie sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, co znacznie zwiększy koszty, które obciążą podatnika.

  Czytaj Więcej o: Przypomnienie o terminowym regulowaniu płatności