Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

 • Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

  Wójt Gminy Krzywda informuje, iż wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej można składać w terminie:

  • od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

   Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

  • 110 litrów * ilość ha użytków rolnych
  • 40 litrów * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

  Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w 2023 r. wynosi – 1,20 zł.

  Wypłata środków pieniężnych nastąpi po otrzymaniu dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

  Czytaj Więcej o: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • Podsumowanie Zimowego Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Krzywda

  25 stycznia 2023 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie rozegrany został

  I Zimowy Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Krzywda. W zawodach wzięło udział 38 tenisistów stołowych, którzy rywalizowali w różnych kategoriach wiekowych dziewcząt oraz chłopców. Organizatorem turnieju był Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie, a wsparcia finansowego udzieliła Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Otwarcia imprezy dokonali Dyrektor Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie pan Ryszard Żurek, Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie pan Paweł Mroczek oraz nauczyciel wychowania fizycznego pan Grzegorz Czerniec.

  Podczas rywalizacji przy pingpongowych stołach dzieci miały możliwość aktywnie i na sportowo spędzić czas wolny od nauki szkolnej. Każdy z uczestników turnieju otrzymał ciepły posiłek oraz pamiątkowy dyplom, natomiast najlepsi tenisiści stołowi w poszczególnych kategoriach oraz zdobywcy II i III miejsca z rąk Wójta Gminy Krzywda pana Krzysztofa Wardy otrzymali okazałe puchary.

  Czytaj Więcej o: Podsumowanie Zimowego Turnieju Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Krzywda
 • Refundacja podatku VAT za gaz ziemny wykorzystany do ogrzewania gospodarstwa domowego

  Decyzją Wójta Gminy Krzywda, refundacją podatku VAT za gaz ziemny wykorzystany do ogrzewania gospodarstwa domowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie.

  W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest piec zasilany gazem ziemnym, według zgłoszenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, czyli na dzień 21 grudnia 2022 roku oraz spełnianiu zapisanych w ustawie kryteriów dochodowych, gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o zwrot zapłaconego podatku VAT.

  Wnioski w formie papierowej o refundację podatku VAT pobierać można i wypełnione składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Do wypełnionego wniosku należy załączyć: fakturę VAT za zużyte paliwo gazowe wystawione na wnioskodawcę, a także potwierdzenie zapłaty za tą fakturę. Kryterium dochodowe pozwalające skorzystać z refundacji podatku VAT wynosi: 2100 złotych netto dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1500 złotych netto na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

  Wnioski składać można również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP lub mObywatel.

  Więcej szczegółów dotyczących refundacji uzyskać można pod nr telefonu 25 755 12 89 lub osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  https://www.gov.pl/web/klimat/refundacja-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r

  Czytaj Więcej o: Refundacja podatku VAT za gaz ziemny wykorzystany do ogrzewania gospodarstwa domowego
 • Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda

  Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że w dniach od 23 stycznia 2023 r. do 23 lutego 2023 r. rozpoczynamy przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda.

  Czytaj Więcej o: Rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda
 • HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIESJKICH NA TERENIE GMINY KRZYWDA 2023 R.

   
  L.p.
  Miejscowość
  Data
  Godzina
  Miejsce zebrania
  Uczestniczący w zebraniu
  1.
  Feliksin
  25.01.2023 r.
   
  14.00
  Świetlica wiejska
   
   
  Wójt
  Sołtys
  Radny danej miejscowości
  Kierownik GOPS
  Pracownik Urzędu Gminy
  2.
  Kożuchówka
  27.01.2023 r.
  17.00
  Świetlica wiejska
  3.
  Ruda
  27.01.2023 r.
  19.00
  Świetlica wiejska
  4.
  Wola Okrzejska
  28.01.2023 r.
  14.00
  Świetlica wiejska
  5.
  Podosie
  28.01.2023 r.
  16.00
  Świetlica wiejska
  6.
  Nowy Patok
  30.01.2023 r.
  14.30
  U Sołtysa
  7.
  Radoryż Kościelny
  31.01.2023 r.
  13.00
  Świetlica wiejska
  8.
  Kasyldów
  01.02.2023 r.
  10.00
  Świetlica wiejska
  9.
  Gołe Łazy
  01.02.2023 r.
  12.00
  Świetlica wiejska
  10.
  Laski
  01.02.2023 r.
  14.00
  Świetlica wiejska
  11.
  Teodorów
  03.02.2023 r.
  10.00
  Świetlica wiejska
  12.
  Drożdżak
  03.02.2023 r.
  15.00
  Świetlica wiejska
  13.
  Okrzeja II
  04.02.2023 r.
  12.00
  Dom Ludowy
  14.
  Cisownik
  04.02.2023 r.
  14.00
  Świetlica wiejska
  15.
  Radoryż Smolany
  04.02.2023 r.
  16.00
  Świetlica wiejska
  16.
  Budki
  09.02.2023 r.
  15.00
  Świetlica wiejska
  17.
  Huta Dąbrowa
  09.02.2023 r.
  17.00
  Biblioteka
  18.
  Huta Radoryska
  10.02.2023 r.
  14.30
  Świetlica wiejska
  19.
  Fiukówka
  12.02.2023 r.
  13.00
  Świetlica wiejska
  20.
  Krzywda
  12.02.2023 r.
  15.00
  Dom Strażaka
  21.
  Wielgolas
  13.02.2023 r.
  10.00
  Świetlica wiejska
   
  22.
  Stary Patok
  13.02.2023 r.
  14.00
  Świetlica wiejska
  23.
  Szczałb
  15.02.2023 r.
  12.00
  Świetlica wiejska
  24.
  Zimna Woda
  15.02.2023 r.
  14.00
  Świetlica wiejska
  25.
  Okrzeja I
  15.02.2023 r.
  16.00
  Dom Ludowy
  Czytaj Więcej o: HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIESJKICH NA TERENIE GMINY KRZYWDA 2023 R.
 • Ogłoszenie

  Wójt Gminy Krzywda uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie
  w ramach Programu Priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

  W związku z tym, iż zamierzamy wystąpić o dofinansowanie w przedmiotowym programie, konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji
  w zakresie ilości folii rolniczych i innych odpadów rolniczych pochodzących z działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych, znajdujących się na terenie Gminy.

  W ramach dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę Krzywda oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big – Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia.

  Czytaj Więcej o: Ogłoszenie
 • Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda

  Na podstawie art. 6 ust. 1, 2 i 3 oraz w związku z art. 8 ust. 1 oraz 5 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485) w związku z art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) zawiadamiam, że w dniach od 23 stycznia 2023 r. do 23 lutego 2023 r. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda.

  Czytaj Więcej o: Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Krzywda w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Krzywda