Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

7 sierpnia 2020

Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Krzywda w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

31 lipca 2020
Czytaj więcej o: Nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie

30 lipca 2020
Przejdź do - Informacja

Informacja

"Człowiek uczy się przez całe życie"

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji zostanie uruchomiony w Szkole Podstawowej w Radoryżu Kościelnym. Jest to możliwe dzięki pozyskaniu przez Gminę Krzywda grantu, w ramach konkursu ogłoszonego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie.

Grant w wysokości 220 080 złotych zostanie przeznaczony na rozwój kompetencji miękkich osób dorosłych, zgodnie z zasadą, że „człowiek uczy się przez całe życie”.

Na najbliższej sesji Rady Gminy Krzywda zostanie podjęta uchwała w sprawie utworzenia Ośrodka, który w ramach partnerstwa lokalnego tworzyć będą Gmina Krzywda, Szkoła Podstawowa w Radoryżu Kościelnym oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie. W ramach działalności Ośrodka do czerwca 2021 roku realizowane będą zajęcia, kursy i warsztaty dla osób dorosłych, mieszkańców Gminy Krzywda.

Przeprowadzone zostaną między innymi działania dotyczące podnoszenia kompetencji wychowawczo – rodzicielskich, umiejętności poruszania się po rynku pracy, trening umiejętności radzenia sobie ze stresem, szkolenia informatyczne, warsztaty rękodzieła, kursy kulinarne oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

Na zdjęciu: podpisanie umowy na realizację grantu, od lewej Krzysztof Warda – wójt Gminy Krzywda, Małgorzata Mitura- Cegłowska – koordynatorka pozyskania grantu, Jarosław Świder – dyrektor Szkoły Podstawowej w Radoryżu Kościelnym.

30 lipca 2020
Przejdź do - Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania

Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania

Rada Gminy Krzywda jednogłośnie udzieliła wójtowi Krzysztofowi Wardzie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu i wotum zaufania.

Głosowania w obydwu sprawach odbyły się podczas sesji w piątek 24 lipca. Ze sprawozdania finansowego przedstawionego radzie wynika, że plan dochodów na 2019 rok został wykonany w 99,02%, a wydatków - w 94,54%. Wydatki inwestycyjne pochłonęły ponad 5 milionów 100 tysięcy złotych. Największą kwotę ponad 1 miliona 700 tysięcy złotych Gmina Krzywda przeznaczyła na modernizację budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie. Około 1 miliona samorząd przekazał na rozpoczęcie budowy biblioteki w tej samej miejscowości, a kolejne prawie 600 tysięcy kosztowała gminę modernizacja drogi w Drożdżaku.

W ubiegłorocznym budżecie znalazło się także ponad 330 tysięcy złotych na rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym, ponad 200 tysięcy na modernizację drogi w Teodorowie i prawie 200 tysięcy złotych na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Okrzejskiej.

Podczas piątkowej sesji radni wprowadzili również zmiany w tegorocznym budżecie. Zapisali w nim m.in.: kolejną dotację na zakup sprzętu do zdalnego nauczania i pieniądze na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rozłąki. Z programu "Zdalna szkoła+" Gmina Krzywda otrzyma 115 tysięcy złotych, czyli o 45 tysięcy więcej niż w pierwszej edycji. Z kolei na drogę w Rozłąkach rada zabezpieczyła 140 tysięcy złotych, a sama inwestycja będzie współfinansowana ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

24 lipca 2020

Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzywda za 2019 rok

Zgodnie z zapisami art. 28aa Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art.  28aa. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) termin na przedstawienie organowi stanowiącemu przez organ wykonawczy opracowanego raportu o stanie gminy – został przedłużony o 60 dni.

22 lipca 2020
Czytaj więcej o: Debata nad Raportem o stanie Gminy Krzywda za 2019 rok

XXVII Sesja Rady Gminy Krzywda

W dniu 24 lipca 2020 r. o godz. 14:00 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Krzywda. Miejsce obrad – Dom Strażaka w Krzywdzie ul. Łukowska 50.

17 lipca 2020
Czytaj więcej o: XXVII Sesja Rady Gminy Krzywda

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Test
Liczba odwiedzin:250315