Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Aktualności

Artykuły

 • PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

  CEL PROGRAMU:

  wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami posiadającymi:

              a – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

              b – orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

   

  Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

   

  ZADANIA:

  - możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej tj.

  a) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację;

  b) zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
 • PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

  CEL PROGRAMU:

  wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu
  codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
  dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

  oraz

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

              a – o stopniu znacznym lub

              b – o stopniu umiarkowanym albo

              c – traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

   

  ILOŚĆ:

  Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności’
  3. 360 godzin rocznie dla:
  4. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
   niepełnosprawności;

  dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Czytaj Więcej o: PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego
 • Podatki - ważna informacja

  W związku z rosnącymi zaległościami z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, przypominamy mieszkańcom o terminowym regulowaniu płatności!

  Podatki uiszcza się w kwocie wynikającej z decyzji w ratach płatnych do:

  1.  15.03.2021
  2.  17.05.2021
  3. 15.09.2021
  4. 15.11.2021
  Czytaj Więcej o: Podatki - ważna informacja
 • Transport do punktu szczepień

  Wójt Gminy Krzywda informuje, że od 1 października 2021 roku  zorganizowano transport (dowóz) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 dla:

  • Osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • Osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnych zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.
  Czytaj Więcej o: Transport do punktu szczepień
 • Badanie ankietowe poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru rewitalizacji

  W związku z opracowywaniem sprawozdania okresowego dotyczącego wdrażania "Lokalnego Programy Rewitalizacji dla Gminy Krzywda na lata 2017-2023" zwracamy się do Państwa z prośbą o wzięcie udziału w badaniu ankietowym. Do udziału w ankiecie zapraszamy WYŁĄCZNIE MIESZKAŃCÓW OBSZARU REWITALIZACJI - SOŁECTW: CISOWNIK I KRZYWDA.

  Czytaj Więcej o: Badanie ankietowe poziomu satysfakcji mieszkańców obszaru rewitalizacji
 • Dofinansowanie na zorganizowanie terenów rekreacyjnych

  Loga: Unii Europejskiej, Leader, Lokalnej Grupy Działania Razem Ku Lepszej Przyszłości, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

  Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

  W dniu 27 lipca 2021 roku Gmina Krzywda podpisała umowę o przyznanie pomocy nr 01546-6935-UM0313040/21 z Samorządem Województwa na realizację operację pn. „Zorganizowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Krzywda i Podosie” mająca na celu wykonanie infrastruktury rekreacyjnej, tj. siłowni plenerowej i placów zabaw w celu udostępnienia lokalnej społeczności i turystom.

  Czytaj Więcej o: Dofinansowanie na zorganizowanie terenów rekreacyjnych
 • Spotkanie Złotych i Diamentowych Jubilatów

  Mówi się, że prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile lecz czasie jej trwania. Być może właśnie dlatego jubileusze 50 lat pożycia małżeńskiego nazywa się „złotymi godami” , natomiast 60 lat pożycia małżeńskiego „diamentowymi godami” bo to, co łączy tych małżonków można porównać do najszlachetniejszego kruszcu, wypróbowanego i zahartowanego w niejednym ogniu. Taka rocznica zasługuje bez wątpienia na szczególną oprawę.

  Z tej okazji władze samorządowe zorganizowały 18 września w świetlicy wiejskiej w Radoryżu Smolanym uroczystość Złotych i Diamentowych Godów. Za długoletnie pożycie małżeńskie wyróżniono łącznie 34 pary.

  Czytaj Więcej o: Spotkanie Złotych i Diamentowych Jubilatów