Jesteś tutaj: Start / Aktualności

Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wybory Prezydenckie 2020 Zgłaszanie kandydatów do członków OKW

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zawieszeniem bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Krzywda, informuję przedstawicieli komitetów wyborczych, że zgłoszeń kandydatów na członków OKW na terenie Gminy Krzywda można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej.

27 marca 2020
Czytaj więcej o: Wybory Prezydenckie 2020 Zgłaszanie kandydatów do członków OKW

Zmiana miejsca obrad XXIII Sesji Rady Gminy Krzywda

Z uwagi na szczególną sytuację spowodowaną epidemią COVID-19, XXIII Sesja Rady Gminy Krzywda zwołana na dzień 30 marca 2020 r. odbędzie się wyjątkowo w lokalizacji: budynku Domu Strażaka w Krzywdzie, ul. Łukowska 50. Godzina rozpoczęcia– 12:30, proponowany porządek XXIII Sesji Rady Gminy Krzywda bez zmian.

27 marca 2020

Informacja

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi m.in. przemieszczania się, zapobiegającymi dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa, ograniczamy bezpośrednią obsługę interesantów. Wszystkie sprawy kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie prosimy załatwiać drogą elektroniczną gops@gminakrzywda.pl lub telefoniczną nr tel.: 25 755 12 89 w godzinach 8.00 - 14.00 lub w godzinach 14.00 - 19.00 nr. tel.: 882 067 613.

Informujemy jednocześnie, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie od 26 marca br. do odwołania pracuje w godzinach od 8.00 do 14.00

 

Prosimy o zrozumienie i stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

26 marca 2020

XXIII Sesja Rady Gminy Krzywda

W dniu 30 marca2020 r. o godz. 12:30 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Krzywda (sesja nadzwyczajna). Miejsce obrad – Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie ul. Łukowska 20.

24 marca 2020
Czytaj więcej o: XXIII Sesja Rady Gminy Krzywda

Informacja

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491) kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie informuje, iż weryfikacja uprawnień (sytuacji rodzinnej oraz dochodowej) niezbędnej do ustalenia prawa do stypendium szkolnego będzie odbywać się w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

W dniach od 01.04.2020 r. do 15.04.2020 r. pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie będzie kontaktował się telefonicznie z wszystkimi osobami, które we wrześniu 2019 r. złożyły wniosek o ustalenie prawa do pomocy finansowej w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 w celu zebrania informacji, niezbędnych do wydania decyzji w sprawie powyższego świadczenia.

23 marca 2020
Czytaj więcej o: Informacja

Komunikat Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie informuje, że wstrzymuje od 16.03.2020 r. do odwołania wszystkie prace prowadzone na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Każda praca wykonywana na sieci (wcinka nowych przyłączy, itp.) niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej co skutkować może przerwą w dostawie wody bądź w odbiorze ścieków.

17 marca 2020

Zarządzenie

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 WÓJTA GMINY KRZYWDA
w sprawie zmian organizacji pracy Urzędu Gminy Krzywda.

Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadza się następujące zmiany w pracy Urzędu Gmina Krzywda:

§ 1.

1. Urząd Gminy Krzywda ogranicza bezpośredni kontakt pracowników urzędu z interesantami wyłącznie do przyjmowania korespondencji (poczta).

2. Sprawy urzędowe załatwiane będą:

a) drogą telefoniczną pod numerami telefonów:
25 755 10 06;
25 755 11 66;
fax. 25 755 10 61.

b) drogą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminakrzywda.pl

c) za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP.

3. Działalność Urzędu Stanu Cywilnego ogranicza się do sporządzania i wydawania aktów zgonu.

4. Zawiesza się działalność kasy w Urzędzie Gminy Krzywda.

5. Płatności z tytułu podatków i opłat należy dokonywać przelewem na rachunek główny Gminy Krzywda prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krzywdzie o numerze:
81 9203 0002 0000 1238 2000 0010.

6. Płatności związane z systemem gospodarowania odpadami należy dokonywać przelewem na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krzywdzie o numerze:
16 9203 0002 0000 1238 2000 1180

7. Wpłaty wadium należy dokonywać przelewem na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krzywdzie o numerze: 89 9203 0002 0000 1238 2000 0060

§ 2.

1. Z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się także:

a) dyżur w Urzędzie Gminy Krzywda dla lasów niepaństwowych pracownika Nadleśnictwa Łuków.
Zgłoszenia dotyczące wycinki drzew można wysyłać drogą pocztową lub pozostawiać na portierni w biurze Nadleśnictwa Łuków w Ławkach.

b) działalność punktu konsultacyjnego specjalisty psychoterapii uzależnień realizowany w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

c) dyżur w Urzędzie Gminy Krzywda pracownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Łukowie.

2. Z dniem 19 marca 2020 r. do odwołania konsultacje i porady prawne będą świadczone wyłącznie telefonicznie.

§ 3.

Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Krzywda do wykonywania poza siedzibą urzędu tylko niezbędnych czynności i delegacji służbowych.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Za Państwa wyrozumiałość dziękujemy.

16 marca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-10-02
Data publikacji:2015-10-02
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Test
Liczba odwiedzin:225461