Gmina Krzywda

GZEAS

Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół

ul. Żelechowska 24B
21-470 Krzywda

 

NIP: 825-13-71-376

Dyrektor: Marlena Siwicka

Telefon: (25) 755-12-88
Faks: (25)755-10-61

e-mailgzeas@gminakrzywda.pl

Adres BIPBIP GZEAS Krzywda

 

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Krzywdzie utworzony został przez Radę Gminy w Krzywdzie Uchwałą Nr IX/66/95 z dn. 28.IX.1995r. w sprawie utworzenia jednostki samorządowej pod nazwą Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Krzywdzie.
GZEAS w Krzywdzie jest jednostką organizacyjną powołaną w celu prowadzenia obsługi ekonomiczno-administracyjnej zespołów szkół a mianowicie:

Zespołu Szkół w Fiukówce w skład którego wchodzą:

Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym w skład którego wchodzą:

Zespołu Szkół w Woli Okrzejskiej w skład którego wchodzą:

Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie w skład którego wchodzą:

Zespół Szkół w Krzywdzie w skład którego wchodzą:

Zespół Szkół w Okrzei w skład którego wchodzą:

Szkoła Podstawowa i punkt przedszkolny w Radoryżu Kościelnym

 

Do podstawowych zagadnień GZEAS należy: 
  1. Prowadzenie obsługi i nadzór finansowy w placówkach oświaty na terenie Gminy Krzywda.
  2. Zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
  3. Współuczestnictwo w wykonywaniu remontów obiektów szkolnych i zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.
  4. Obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych, organizowanie wypłat wynagrodzeń, ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
  5. Prowadzenie obsługi finansowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, funduszu zdrowotnego i nagród.
  6. Prace statystyczne  oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.
  7. Opracowanie projektów planów rzeczowo- finansowych obsługiwanych placówek szkolnych we współpracy z tymi placówkami.
  8. Pozyskiwanie środków finansowych na zadania oświatowe np. subwencji ogólnej rezerwy 0,6%.
  9. Dbanie o prawidłową realizację budżetu oświaty i przestrzegania dyscypliny budżetowej.
  10. Organizowanie dowozu dzieci do szkół.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-23
Data publikacji:2015-09-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Test
Liczba odwiedzin:10002