Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

OSP Drożdżak

Przedstawienie jednostki pożarnej przy remizji Drożdżak

W trzecim rzędzie, od góry stoją od lewej: Wiesław Piotrowski, Wojciech Baran, Marek Kurek, Rafał Piętka, Mirosław Kopyść, Przemysław Kowalczyk, Włodzimierz Gnyś, Dariusz Krakowiak; w drugim rzędzie: Wiesław Rodak, Rafał Kurek, Stanisław Kurek, Jan Szczybelski, Grzegorz Kudan, Paweł Tomasik, Bernard Mańkowski, Karol Kowalczyk, Karol Kulikowski, Kazimierz Skwarek, Jan Kępka (ze sztandarem); siedzą: Wojciech Kowalczyk, Stanisław Skwarek, Henryk Piotrowski, Henryk Kłusek, Adam Skwarek, Stanisław Kudan syn Andrzeja, Janusz Pawlak, Stanisław Mańkowski, Zygmunt Sowa.
Rok powstania: 1970
Liczba członków: 49,
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza: 8
Drożdżak 21A,

Zarząd:

Prezes – Piotrowski Wiesław

Wiceprezes-Naczelnik – Kulikowski Karol

Z-ca naczelnika – Kudan Grzegorz

Sekretarz - Kubak Marcin 

Skarbnik – Krakowiak Mirosław

Gospodarz – Kępka Michał

Członek Zarządu – Mańkowski Stanisław

Wielokrotnie Drożdżak nawiedzały ogromne pożary. Szczególnie bolesna była wiosna 1943 roku, kiedy to spłonęło osiem budynków, w tym dwa mieszkalne. Jeszcze tragiczniej w historii miejscowości zapisał się rok 1953, gdy z ogniem poszło 13 domów i 26 obiektów gospodarczych; w żywiole zginęła jedna osoba. Sześć lat później spłonęło 14 budynków gospodarczych i 3 domy, a w 1964 roku „czerwony kur" zniszczył 5 zabudowań. W mglisty wrześniowy dzień 1968 roku spaliło się 12 domów.

Dlatego 25 października 1969 roku postanowiono założyć w tej miejscowości Ochotniczą Straż Pożarna. Spotkanie założycielskie odbyło się w obecności przedstawiciela powiatowej komendy Straży Pożarnych w Łukowie - Janusza Pawlaka, a pierwszymi członkami jednostki zostali: Marian Kudan, Stanisław Leszek, Adam Skwarek, Zygmunt Sowa, Franciszek Mańkowski (sekretarz), Stanisław Kudan (naczelnik), Marian Pawlak, Henryk Kłusek (gospodarz), Wacław Skwarek, Stanisław Kudan syn Józefa, Bolesław Białach, Henryk Piotrowski (prezes), Ryszard Leszek, Bogusław Kardas, Jan Kudan (skarbnik), Władysław Majek, Mieczysław Pieńkowski, Stanisław Skwarek, Adam Warda, Marian Kudan syn Edwarda (zastępca naczelnika), Edward Kudan, Zygmunt Leszek, Kazimierz Leszek, Bolesław Kardas. 

Jednak oficjalne rozpoczęcie działalności nowej jednostki miało miejsce 1 stycznia 1970 roku. Wtedy właśnie Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Łukowie przekazała nowo powstałej jednostce motopompę M-400, węże, gongi alarmowe, bosaki, toporki i ręczną syrenę. Powołano osoby odpowiedzialne za transport sprzętu w razie pożaru: Bolesława Kardasa, Edwarda Kudana, Zygmunta Leszka i Kazimierza Leszka. Z powodu braku remizy, sprzęt przechowywano u Jana Leszka. Odbywają się szkolenia druhów, a 7 kwietnia 1974 roku zarząd postanawia przeprowadzić kwestę uliczną w Drożdżaku i Hucie Radoryskiej, z której dochód zostaje przeznaczony na zakup sprzętu przeciwpożarowego. W tym czasie ochotnicy otrzymują 15 galowych mundurów i 10 kompletów ubrań bojowych, jak również nową motopompę M-800 i 400 metrów nowych węży. Tego samego roku, poza udziałem w akcjach, strażacy pracowali przy budowie domu strażaka w Krzywdzie.

Rok 1989 obfitował w wiele akcji. Przeprowadzo¬no remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej, utwardzono drogę do Radoryża Kościelnego, strażacy pomagali przy budowie wodociągu w Drożdżaku, Hucie Radoryskiej, Budkach. Rok później nastąpiły zmiany w zarządzie. Prezesem został Stanisław Mańkowski, jego zastępcą Marian Kudan. 20 maja 1990 roku druhowie z Drożdżaka otrzymali sztandar. Stało się to w obecności komendanta wojewódzkiego Komendy Straży Pożarnych w Siedlcach płk. Jana Badurka, komendanta rejonowego Straży Pożarnych w Łukowie - mjr. Stanisława Karmowskiego, inicjatora założenia jednostki - chor. Janusza Pawlaka i prezesa zarządu gminnego OSP - Tadeusza Wardy. Na uroczystość przybyły także poczty z Krzywdy, Radoryża Kościelnego, Podosia, Okrzei, Gołych Łazów, Fiukówki i Osin.

15 marca 1991 roku do jednostki w Drożdżaku trafił pierwszy samochód - bojowy Star 25, który słu¬żył druhom do 2002 roku. Zastąpił go wtedy samochód marki pojazd Ifa 50, który służy ochotnikom do dnia dzisiejszego. Wcześniej, bo 28 lipca 2000 roku, OSP obchodziła jubileusz 30-lecia istnienia. W okolicznościowym spotkaniu wzięło udział wiele pocztów sztandarowych z sąsiednich jednostek, a także komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie kpt. Andrzej Rusinek oraz wójt gminy Krzywda - Tadeusz Warda.

W 2000 roku strażacy zapoczątkowali działal¬ność edukacyjną wśród najmłodszych. Z prelekcjami i profilaktycznymi pokazami odwiedzili już wiele szkół, m.in. w Krzywdzie, Anielinie, Hucie Radoryskiej, Hucie Dąbrowie, Radoryżu Smolanym, Woli Okrzejskiej.

Od samego początku istnienia druhowie biorą udział w adoracji Grobu Pańskiego w czasie świąt wielkanocnych, wystawiając wartę. Uczestniczą w procesji Bożego Ciała, a także uroczystościach kombatanckich związanych z rocznicą wybuchu II wojny światowej.

Drużyny z Drożdżaka z powodzeniem startują w zawodach sportowo-pożarniczych. Najlepsze lokaty zajmowane na szczeblu powiatu to II miejsce (1993, 1995 i 2000) oraz III pozycja (1992, 1994, 1996 i 2002). W Lany Poniedziałek ochotnicy w roli kwestujących wychodzą na ulice Drożdżaka i Huty Radoryskiej. Od lutego 2008 roku, jako pierwsza na terenie gminy Krzywda, przy jednostce funkcjonuje Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Strażacy wielokrotnie wyjeżdżali do akcji na terenie Drożdżaka i okolicznych miejscowości. Przy pomocy władz gminy wyremontowali świetlicę, ciągle poprawia się też wyposażenie w niezbędny sprzęt. Druhowie obejmują swoim działaniem również sąsiednią Hutę Radoryską, w której prowadzą akcje profilaktyczne i edukacyjne. Życzliwie wspiera ich wójt gminy - Jerzy Kędra.

Straż w Drożdżaku aktualnie tworzą: Henryk Piotrowski, Stanisław Kudan, Zygmunt Sowa, Władysław Majek, Marian Pawlak, Henryk Klusek, Marian Kudan syn Pawła, Adam Skwarek, Stanisław Skwarek, Ryszard Leszek, Stanisław Mańkowski, Stanisław Kurek, Jan Szczybelski, Ryszard Sowa, Ryszard Adamski, Zdzisław Sitarski, Wiesław Rodak, Jan Kowalczyk, Wojciech Kowalczyk, Stanisław Sikora, Kazimierz Skwarek, Andrzej Sokół, Stanisław Leszek, Stanisław Sady, Jan Jóźwik, Wiesław Piotrowski, Stanisław Król, Jan Kępka, Marian Kudan syn Stanisława, Marek Jóźwik, Tomasz Sowa, Kazimierz Białach, Mirosław Krakowiak, Marek Kurek, Paweł Tomasik, Rafał Piętka, Karol Kowalczyk, Bernard Mańkowski, Paweł Baran, Wojciech Baran, Marcin Kubak, Przemysław Warpas, Kamil Warpas, Mirosław Kopyść, Rafał Kopyść, Karol Ponikowski, Karol Kulikowski, Rafał Kurek, Grzegorz Kudan.

Do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej należą: Marcin Lipka, Piotr Sady, Przemysław Kowalczyk, Kamil Jóźwik, Włodzimierz Gnyś, Arkadiusz Makula, Sebastian Warda, Dariusz Krakowiak.


 Na zasłużonej strażackiej emeryturze są już: Stanisław Kudan syn Andrzeja, Marian Pawlak, Henryk Kłusek, Stanisław Skwarek.

 

Żyjący druhowie nie zapominają o swoich zmarłych kolegach: Kazimierzu Leszku, Bolesławie Kardasie, Edwardzie Kudanie, Marianie Kudanie synu Edwarda, Wacławie Skwarku, Franciszku Mańkowskim, Zygmuncie Leszku. 


Materiały pochodzą z książki "Strażacy ziemi łukowskiej" wydanej w 2008 roku przez Agencję Wydawniczą " Palindrom" z Bochni. Autorami tekstów i zdjęć są: Stanisław Bukowiec, Kazimierz Bukowiec, Jan Paruch, Karol Klima, Jan Truś i Radosław Wiąckiewicz.