Gmina Krzywda

Położenie

Gmina Krzywda położona jest w północno – zachodniej części województwa lubelskiego, jest jedną z jedenastu gmin powiatu łukowskiego.

Miejscowość gminna - Krzywda jest oddalona:

 

  • 25 km od Łukowa,
  • 90 km od Lublina,
  • 51 km od Siedlec,

 

Rzeźba terenu gminy jest słabo urozmaicona, o wysokościach bezwzględnych wahających się od około 160 do 180 m n.p.m.

 

Biorąc pod uwagę podział geofizyczny Polski, usytuowana jest na Wysoczyźnie Żelechowskiej, stanowiącej część Niziny Południowo - Podlaskiej.

 

Region ten położony jest na terenie zlodowacenia środkowo – polskiego i obejmuje swym zasięgiem fragment wysoczyzny polodowcowej, rozciętej dolinami rzek: Bystrzyca, Wilga. Na terenie gminy znajduje się obszar źródliskowy rzeki Mała Bystrzyca, odprowadzającej swe wody na północny-wschód do dorzecza Tyśmienicy oraz rzeki Wilga odprowadzającej swe wody na zachód do dorzecza Wisły.

 

Obecnie Gmina Krzywda zajmuje obszar 161 km², zamieszkiwany przez 10 896 mieszkańców. W jej skład wchodzi 27 miejscowości, wśród których największe to: Krzywda, Okrzeja, Huta Dąbrowa, Wola Okrzejska.

 

Informacje pochodzą z zasobów Gminnej Biblioteki Publicznej.