Gmina Krzywda

Rada Gminy

Przewodniczący Rady:

 Krzysztof Cięciara

 

Z-ca Przewodniczącego Rady: 

Radosław Białach

 Jerzy Sprycha

Członkowie Rady:

Józef Bartnicki

Kamil Gajo

Artur Jalowski

Sławomir Józwik

Agnieszka Elżbieta Kryczka

Paweł Mroczek

Zygmunt Jerzy Osial

Adam Sławomir Piszcz

Wojciech Piszcz

Daniel Sobczak

Andrzej Wojda

Ilona Zegadło