Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Świadczenie ratownicze dla strażaków ratowników OSP

Szanowni druhowie!

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem i licznymi pytaniami na zebraniach sprawozdawczych przekazujemy informację dotyczącą wnioskowania o świadczenie ratownicze dla strażaków OSP.

 

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego opublikowany w Dzienniku Ustaw zawiera podstawowe informacje dotyczące danych osobowych oraz określa załączniki, które potwierdzają bezpośredni udział wnioskodawcy w działaniach ratowniczych. Potwierdzeniem bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych od 1 stycznia 2022 r. jest dokumentacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. Od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2021 r. jest to dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trzech świadków. Udział w akcjach ratowniczych prowadzonych do 31 grudnia 2011 r. potwierdzany jest przez pisemne oświadczenie trzech świadków.

 

Przynajmniej jednym ze świadków musi być osoba, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w działaniach ratowniczych. Oświadczenia podlegają weryfikacji przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pod względem jego wiarygodności, a następnie są przekazywane do zatwierdzenia właściwemu komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.

Po otrzymaniu wniosku wraz z załącznikami komendant powiatowy (miejski) PSP właściwy dla siedziby OSP strażaka ratownika OSP w formie decyzji przyznaje świadczenie ratownicze. Niekompletny wniosek pozostaje bez rozpoznania. Postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia. Od decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Złożenie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

 

Prawo do świadczenia ratowniczego w wysokości 258 zł z tytułu wysługi lat przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył w działaniach lub akcjach ratowniczych w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat i osiągnął 65 rok życia, w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat i ma co najmniej 60 lat. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział przynajmniej raz w roku w działaniach lub akcjach ratowniczych. 

 

Świadczenie ustala się na wniosek strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.

 

LINK