Gmina Krzywda

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej ...

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w celu nadania jej nowych funkcji - utworzenie Miasteczka Ruchu Drogowego

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

13. Infrastruktura społeczna

Działanie:

13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest: Podniesienie poziomu życia mieszkańców obszarów rewitalizowanych oraz pozostałej części Gminy Krzywda.

Opis projektu:

Projekt obejmuje powstanie nowoczesnego obiektu Miasteczka Ruchu Drogowego. W ramach projektu wykonane zostaną ścieżki rowerowe z elementami organizacji ruchu, wraz z budową infrastruktury towarzyszącej: gry terenowe, układ chodników, ogrodzenie terenu, zieleń, mała architektura- ławki, ławka solarna, kosze na śmieci, stojaki na rowery, znaki drogowe, sygnalizatory; elementy zieleni, system monitoringu i oświetlenie.

Rezultaty:

Produkty:

Planowany okres realizacji:

Od 11-10-2017 r. do 15-12-2022 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 402 014,36 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 288 130,81 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 244 911,14 zł

Dotacja celowa: 28 813,07 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1262