Gmina Krzywda

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

Logo Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Lubelskie Smakuj Życie!, Unii Europejskiej Eupejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

Nazwa programu:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie:

5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest ograniczenie zużycia energii finalnej w budynku o 375,417 MWh/rok tj.67,76

Opis projektu:

Zadania przewidziane do realizacji obejmują termomodernizację budynku w zakresie:

Grupa docelowa obejmuje użytkowników budynku Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie. Grupę docelową stanowi również Gmina Krzywda, która ponosi koszty utrzymania obiektu oraz mieszkańcy regionu, dla których polepszy się jakość powietrza.

Rezultaty projektu:

Kluczowe rezultaty realizacji projektu to:

Planowany okres realizacji:

Od 06-07-2017 r. do 30-09-2019 r.

Budżet Projektu:

Całkowita wartość projektu: 1 183 028,54 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 922 416,07 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 784 053,64 zł

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:0000-00-00
Data publikacji:0000-00-00
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:996