Gmina Krzywda

Informacje o projekcie

 http://kompetencje.lubelskie.pl/wp-content/uploads/2018/05/Screenshot_2.png

Mikroprojekt "Szkolenia dla mieszkańców Gminy Krzywda" realizowany jest w ramach projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej", który realizowany jest w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.08.2018 r. – 31.08.2019 r.

Celem mikroprojektu jest „Rozwój kompetencji cyfrowych u 96 mieszkańców Gminy Krzywda, poprzez działania szkoleniowe przeprowadzone w terminie do 31 marca 2019 roku”.

Planowane efekty:

  1. Podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z Internetu, w tym elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców uczestniczących w szkoleniach realizowanych w ramach grantu.
  2. Podniesienie kompetencji cyfrowych u min. 80%. osób którzy wzięli udział w projekcie potwierdzone wynikami egzaminów końcowych przekłada się na świadomych użytkowników, którzy w kolejnych kontaktach z administracją publiczną chętniej skorzystają z elektronicznych usług dostępnych poprzez Internet.
  3. Podniesienie kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na usługi dostępu do Internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnej w ramach których odbiorca szkolenia będzie mógł uzyskać interesujące go informacje, skorzystać ze środków komunikacji elektronicznej, bankowości internetowej.
  4. Nabycie umiejętności korzystania z e-usług, umiejętności wyszukiwania informacji, sprawnego posługiwania się komputerem oraz pozostałych umiejętności, które są przydatne na rynku pracy zwiększając szanse na zatrudnienie.

Budżet projektu: 30 196,80 PLN

Wartość dofinansowania: 100 %