Gmina Krzywda

Kontakt

Urząd Gminy Krzywda

ul. Żelechowska 24B

21-470 Krzywda

e-mail: sekretariat@gminakrzywda.pl

tel.: /25/7551006 w. 150, 133

fax: /25/7551061

płatności związane z systemem gospodarowania odpadami należy dokonywać przelewem na rachunek prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Krzywdzie o numerze:
16 9203 0002 0000 1238 2000 1180