Gmina Krzywda

Konkursy

Zaproszenie do składania ofert na "Usługi szkoleniowe

 

Zaproszenie do składania ofert na "Wizyty studyjne"

 

Informacja o wpłynięciu oferty na "Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora"

 
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA „Utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora”


Zmiana procedury składania i oceny ofert na kontynuację „Organizacji czasu wolnego mającego na celu aktywizację społeczności lokalnej mieszkańców z terenu Gminy Krzywda”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA KONTYNUACJĘ „Organizacji czasu wolnego mającego na celu aktywizację społeczności lokalnej mieszkańców z terenu Gminy Krzywda”         

Poprawka w opisie ogłoszenia konkursu na kontynuację usługi Klub Przedszkolaka na 2010 rok
    
Poprawka w opisie ogłoszenia konkursu na kontynuację usługi Punkt pomocy dla rodzin na 2010

Zaproszenie do skaldania ofert na Punkt pomocy dla rodzin w 2010 rok  

Zaproszenie do skaldania ofert na Klub Przedszkolaka w 2010
        
Odwołanie konkursu na utworzenie Klubu Seniora
         
Przedłużenie terminu skladania konkursowych
         
Zaproszenie do składania ofert na utworzenie Klubu Seniora
         
Zaproszenie do skladania ofert na organizację i prowadzenie szkoleń
          
Zaproszenie do skladania ofert na utworzenie i prowadzenie ,,Klubu Przedszkolaka” 
        
Zaproszenie do skladania ofert na zorganizowanie usług opiekuńczych
         
Zaproszenie do składania ofert konkursowych na Usługi integracji społecznej 
            
Zaproszenie do składania ofert konkursowych na zorganizowanie festynu integracyjnego "Święto kultury i tradycji w Gminie Krzywda"
                
Zaproszenie do składania ofert konkursowych na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z gminy Krzywda 
        
Zaproszenie do składania ofert konkursowych na zorganizowanie festynów integracyjnych dla mieszkańców gminy Krzywda 
            
Załącznik 1 - Oferta techniczno finansowa 
              
Załącznik 2 - Wzór umowy na świadczenie usług społecznych 
        
Załącznik 3 - Wzór sprawozdania usługodawcy     
    
Załącznik 4 - Kwestionariusz niezależności  

Załącznik 5 - Wzór porozumienia