Gmina Krzywda

Szkoła Podstawowa w Anielinie

Zgodnie z Uchwałą nr XXVI/158/2013 Rady Gminy Krzywda z dnia 15 marca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Anielinie z dniem 31 sierpnia 2013 roku została zlikwidowana.

Anielin - nazwa pochodzi od  imienia zmarłej kilka dni po urodzeniu Anieli-córki właścicieli majątku  Leona Holnickiego-Szulc i Anny Marii Nałęcz-Komornickiej.

Miejscowość w Gminie Krzywda, oddalona o 3 km od Krzywdy, położonej  na lubelszczyźnie. Szkoła swoją działalność  rozpoczęła  w 1951 roku w budynku dawnego dworku szlacheckiego, który  w latach 1920-1944 należał do Leona Holnickiego-Szulc i jego żony Anny Marii Nałęcz-Komornickiej.

Dwór w Anielinie udzielał wszelkiej pomocy żołnierzom WP, a szczególnie ze zgrupowania SGO „Podlesie” gen. F.Kleeberga. Od 1939r. majątek Anielin stał się ośrodkiem konspiracji (SZP,ZWZ,AK. Cała rodzina Holnickich Szulc udzielała w latach 1940-43 schronienia dla rannych żołnierzy i oficerów AK. Anielin był  miejscem odpraw komendy Obwodu AK Łuków i bazą zaopatrzeniową. Największą świetność dwór przeżywał w latach międzywojennych. Zatrudnieni tu byli ogrodnicy i pracownicy porządkowi, dbający o wygląd parku.

Szkoła swoją działalność  rozpoczęła w 1951 roku w budynku dawnego dworku szlacheckiego. Wcześniej dzieci i młodzież z miejscowości Ruda i kol. Zimna Woda uczęszczały do szkoły w Rudzie, która mieściła się  w prywatnym domu. Natomiast od roku 1951 gdy ukończyły klasę IV dalej kontynuowały naukę w  Szkole Podstawowej Stopnia Podstawowego w Anielinie. Dzieci z miejscowości Kożuchówka, Stara Wróblina i Gąska przed rokiem 1951 pobierały naukę w Szkole Podstawowej Stopnia Podstawowego w Starej Wróblinie.

Zdjęcie budynku szkoły

Zdjecie budynku szkoły

Zdjecie budynku szkoły