Gmina Krzywda

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie

Zespół Szkół w Hucie Dąbrowie

Dyrektor: Ryszard Żurek

Z-ca dyrektora: Teresa Beczek

  • Przedszkole
  • Szkoła Podstawowa

adres: ul. Hutnicza 30
            21-470 Krzywda
tel.: (25) 75-50-416
e-mail: szkola@zshd.eu

WWW: Strona Zespołu Szkół w Hucie Dąbrowie

Adres BIP: BIP ZS Huta Dąbrowa