Gmina Krzywda

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2017 rok

25 kwietnia 2018

Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krzywda za rok 2017” stanowi ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1289). Jak wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy, gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2017 rok

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-25
Data publikacji:2018-04-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:1041