Gmina Krzywda

Nowe wzory dokumentów 2018

Uprzejmie inofrmujemy o podjęciu Uchwały Nr XLIII/272/2018 z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krzywda dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Treść uchwały i załączniki udostępniamy Państwu poniżej w sekcji Pliki do pobrania