Gmina Krzywda

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywda w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzywda w sprawie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli i statystycznej liczby dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych na 2018 rok.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2203 z późn. zm.) Wójt Gminy Krzywda podaje do publicznej wiadomości:

 

Placówka Podstawowa kwota dotacji – rocznie na 1 ucznia w tymStatystyczna liczba uczniów ogółem wg SIO na dzień 30.09.2017r. Statystyczna liczba wychowanków/uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych wg SIO na dzień 30.09.2017r. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wg SIO na dzień 30.09.2017r.

Obowiązuje od dnia

Przedszkole 5 092,83zł 204 0 1 1 stycznia 2018r.