Gmina Krzywda

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Grafika przedstawiająca flagę i godło RP

Źródło dofinansowania:

Sfinansowano ze środków Budżetu Państwa.

Rodzaj dotacji budżetowej:

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Nazwa zadania:

Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku

Wartość dofinansowania:

63 540,00 zł

Całkowita wartość zadania:

79 425,00 zł

Krótki opis zadania:

Podstawowym celem zadania jest zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, a także podwyższenie standardów opieki.

Środki na realizację zadania pochodzą z niewykorzystanych środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Maluch+” 2021 i zostaną wykorzystane na dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Krzywdzie.