Gmina Krzywda

Modernizacja drogi gminnej – przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102754 L w miejscowości Radoryż Kościelny

Grafika przedstawiająca flagę i godło RP, wymagane przez zapisy dotyczące promocji Funduszu Dróg Samorządowych

Źródło dofinansowania

Dofinansowano ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Nazwa projektu

Modernizacja drogi gminnej – przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 102754 L w miejscowości Radoryż Kościelny

Wartość dofinansowania

228 073,00 zł

Całkowita wartość inwestycji

325 819,98 zł

Opis projektu

Przebudowa drogi w znaczny sposób przyczyni się do poprawy poziomu bezpieczeństwa na drodze. Wpływ na to będzie miało przede wszystkim wzmocnienie nawierzchni drogi, likwidacja spękań i nierówności nawierzchni oraz wykonanie utwardzenia poboczy. Również wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (w tym przejścia dla pieszych) pozytywnie wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa poruszających się użytkowników dróg, którymi często są lokalni mieszkańcy i turyści podążający do Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym. Wykonanie oznakowania poziomego i ustawienie znaków drogowych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu zwiększy bezpieczeństwo ruchu poprzez wskazanie pierwszeństwa przejazdu organizując w sposób prawidłowy ruch na drodze.

Harmonogram projektu

Lp. Elementy i rodzaje robót Okres realizacji poszczególnych elementów i rodzajów robót
1 Roboty przygotowawcze od 12-2020 do 04-2021
2 Droga boczna od 04-2021 do 04-2021
3 Krawężniki od 04-2021 do 04-2021
4 Chodniki od 04-2021 do 04-2021
5 Zjazdy od 04-2021 do 04-2021
6 Plac przy Straży od 04-2021 do 04-2021
7 Nawierzchnia od 04-2021 do 05-2021
8 Wdrożenie stałej organizacji ruchu i pobocza od 05-2021 do 05-2021