Gmina Krzywda

Badania ankietowe związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Krzywda na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Krzywda  na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r. Wójt Gminy informuje, że w dniach 20.04.-18.05.2021 r. na ternie Gminy Krzywda przeprowadzone zostanie badania ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy oraz ludzi związanych z gminą Krzywda mieszkających poza nią.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21 – 470 Krzywda. Wypełnione ankiety należy składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14. Ponadto link do wersji elektronicznej ankiety udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Wyniki badań posłużą opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Krzywda, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy i odbudowę więzi lokalnych. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.