Gmina Krzywda

Rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie

Od dnia 19 kwietnia 2022 r. rozpoczyna się rekrutacja do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie na rok szkolny 2022/2023. Zapraszamy Rodziców do zapoznania się z ofertą Żłobka oraz wypełnienia i składania „Kart Zgłoszenia Dziecka do Samorządowego Żłobka w Krzywdzie na rok szkolny 2022/2023” w terminie określonym w Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023.

Więcej informacji w zakładce Aktualności