Gmina Krzywda

Trwają prace budowlane obiektu dworca kolejowego w Krzywdzie

Od sierpnia 2020 roku trwa modernizacja budynku dworca kolejowego w Krzywdzie, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich.

Prace budowlane wykonywane są przez firmę Usługowo-Handlową Jerzy Gajownik z Krzywdy. Oprócz prac rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych, wykonania instalacji elektrycznej, sanitarnej, sygnalizacji pożaru, gazowej i odgromowej, a także elewacji, projekt zakłada również monitoring zewnętrzny i wewnętrzny  oraz zagospodarowanie terenu.

Na postępy prac mają wpływ obecne warunki zimowe.

Wyposażenie obiektu zostanie zlecone do wykonania odrębnym postępowaniem przetargowym.