Gmina Krzywda

Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzywda na rok szkolny 2021/2022

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice tych dzieci muszą zgłosić dziecko.

W tym celu składają w sekretariacie szkoły wypełnione Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły w terminie do 22 marca 20201r.

Dzieci spoza obwodu lub spoza terenu Gminy Krzywda biorą udział w rekrutacji przeprowadzanej na wolne miejsca w klasach I. Wówczas należy złożyć wypełniony Wniosek o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2021/2022 dziecka zamieszkałego poza obwodem tej szkoły wraz z Oświadczeniami do wniosku.

W/w dokumenty można pobrać w sekcji poniżej "Pliki do pobrania"