Gmina Krzywda

Zarządzenie Wójta Gminy Krzywda

Zarządzenie nr 3/2021
Wójta Gminy Krzywda
z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywda