Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za rok 2018

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2019

Podstawę do sporządzenia „Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Krzywda za rok 2018” stanowi ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. Zm.). Jak wynika z art. 3 ust. 2 pkt 10 w/w ustawy, gminy dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W sekcji pliki do pobrania zapraszamy do zapoznania się z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Krzywda za 2018 rok.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-29
Data publikacji:2019-05-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Kot
Liczba odwiedzin:778