Szanowni Mieszkańcy !!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2019

Szanowni Mieszkańcy

Szanowni Mieszkańcy !!!

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na problem braku segregacji odpadów.

Przypominamy, że mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów  (oraz ponoszą opłatę według stawki za odpady segregowane) – muszą ten obowiązek wypełniać.

Ze względu na potwierdzone bardzo liczne przypadki nieprawidłowej segregacji odpadów komunalnych przez mieszkańców naszej gminy, apelujemy o zapoznanie się z zasadami zbiórki selektywnej i  stosowanie ich w praktyce.

Z informacji przekazanych przez firmę odbierającą odpady komunalne z terenu gminy Krzywda wynika, że 55% odpadów odbieranych z naszej gminy – to odpady zmieszane, co oznacza, że w wielu gospodarstwach domowych odpady komunalne są nienależycie segregowane.

W związku z powyższym informujemy, iż w przypadku stwierdzenia kolejnej niewłaściwej segregacji odpadów, a w szczególności znalezienia odpadów zmieszanych w pojemnikach (workach) na odpady selektywne, na właściciela nieruchomości zostanie nałożony obowiązek uiszczania wyższej opłaty, według stawek za odbiór odpadów gromadzonych w sposób nieselektywny.

Pamiętajmy, że od jakości segregacji odpadów zależy wysokość opłat jakie wszyscy ponosimy za ich zbiórkę i  zagospodarowanie.

Ponadto zwracamy szczególną uwagę, że nie mogą Państwo pozbywać się odpadów powstających na swoich posesjach w niedozwolony sposób. Niedopuszczalne jest palenie śmieci oraz wywożenie ich w jakiekolwiek miejsca (do lasu, na tereny użyteczności publicznej lub na nieruchomości innych właścicieli) ponieważ tylko pojemniki i worki do ich zbierania są dla nich docelowe. Takie działania podlegają karze.

W związku z powyższym prosimy wszystkich mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów, oraz o stosowanie się do wytycznych związanych z selekcją odpadów – leży to w interesie wszystkich mieszkańców naszej Gminy.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-06-07
Data publikacji:2019-06-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:911