Co zrobić ze zużytym sprzetem

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 kwietnia 2018

Drodzy Mieszkańcy Gminy Krzywda. Macie w domu zepsutą pralkę, lodówkę lub inny sprzęt AGD? W piwnicy stoi stara kuchenka lub odkurzacz? Posiadacie zużyte urządzenia, których chcecie się pozbyć, a nie wiecie jak? Podpowiadamy jak właściwie postępować z tego typu odpadami.

Co to są Elektroodpady?

Elektroodpady, to inaczej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, który nie jest nam potrzebny. Elektroodpadami mogą być:

 • chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, lodówki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze, żelazka, tostery, frytkownice, młynki do kawy, urządzenia do pielęgnacji włosów i ciała, zegary, wagi;
 • komputery i laptopy, notebooki, drukarki, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, faksy, telefony komórkowe i bezprzewodowe;
 • odbiorniki radiowe i telewizyjne, sprzęt wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku;
 • sprzęt oświetleniowy;
 • wiertarki, piły, maszyny do szycia, sprzęt sportowy z elektrycznymi lub elektronicznymi częściami składowymi, kosiarki;
 • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, np.: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, konsole do gier wideo, gry wideo;

Pamiętajcie, że elektroodpady zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące (rtęć, ołów, brom, chrom, kadm, nikiel, freon, nikiel), które po wydostaniu się z uszkodzonego sprzętu - np. lodówki, żelazka, komputera, czy świetlówki - łatwo przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Może to powodować zanieczyszczenie środowiska naturalnego, stanowiąc tym samym zagrożenie dla roślin i zwierząt, a przede wszystkim dla zdrowia ludzi.

Z tego powodu elektroodpady wymagają odpowiedniego „potraktowania”.

Zasady właściwego postępowania z odpadami w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także obowiązki poszczególnych przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania sprzętu, zbierania zużytego sprzętu, przetwarzania, recyklingu oraz innych procesów odzysku określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).

Co trzeba koniecznie wiedzieć?

 1. Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami – nie wolno mieszać elektroodpadów z innymi odpadami komunalnymi.
  PAMIĘTAJ! Kto wbrew zakazowi umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami, podlega karze grzywny.
 2. Posiadaczem zużytego sprzętu jest każdy kto dysponuje tego typu odpadem, czyli materiałem nienadającym się do dalszego użytku. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach
  Zbierający zużyty sprzęt – to podmiot wykonujący działalność gospodarczą w zakresie zbierania zużytego sprzętu, który posiada decyzję w zakresie gospodarki odpadami zezwalającą na zbieranie zużytego sprzętu.
  PAMIĘTAJ! Kto nie przekazuje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, podlega karze grzywny.
 3. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi nie będącemu:
  1. dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży  wynoszącej co najmniej 400 m2 i poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;
  2. prowadzącym zakład przetwarzania;
  3. odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).
   Miejmy na uwadze, że za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.
   PAMIĘTAJ ! Kto zbiera niekompletny zużyty sprzęt lub części pochodzące ze zużytego sprzętu podlega administracyjnej karze pieniężnej.
 4. Demontaż zużytego sprzętu w gospodarstwach domowych jest zakazany.
  Demontaż zużytego sprzętu oraz przygotowanie do ponownego użycia zużytego sprzętu lub odpadów powstałych po demontażu zużytego sprzętu, może odbywać się wyłącznie w zakładzie przetwarzania (art. 46 ustawy).
  PAMIĘTAJ ! Kto wbrew powyższemu przepisowi: prowadzi demontaż zużytego sprzętu lub przygotowuje do ponownego użycia zużyty sprzęt oraz odpady powstałe po demontażu zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania podlega administracyjnej karze pieniężnej (art. 91 pkt 33 ustawy).
  Zgodnie z art.  92.  ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym administracyjne kary pieniężne wynoszą: w przypadkach, o których mowa w art. 91 pkt 1-3, 12-14, 17-21, 33, 34, 36-38, 41 i 46 - od 10 000 zł do 500 000 zł;
 5. Dystrybutor (osoba fizyczna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba prawna w łańcuchu dostaw, która udostępnia na rynku sprzęt):
  1. obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany,
  2. dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 6. Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Gdzie można przekazać elektroodpady ?

 • do sklepów - placówki handlowe odbierają zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach zakupu nowego sprzętu tego samego rodzaju („sztuka za sztukę”);
 • do PSZOK - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy Gminy Krzywda, którzy złożyli w Urzędzie Gminy deklarację i wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą bezpłatnie oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym przy ul. Kolejowej w Krzywdzie na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00;
 • podczas akcyjnych objazdowych zbiórek odpadów problematycznych organizowanych w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów w Gminie Krzywda na dany rok (bezpłatnie dla mieszkańców, którzy złożyli deklarację i wnoszą do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-25
Data publikacji:2018-04-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:1529