Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2017

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Krzywda na lata 2016-2023 Wójt Gminy informuje, że w dniach 03-09.07.2017 r. na ternie Gminy Krzywda przeprowadzone zostanie badania ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.

 

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 14 Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępniony zostaną  na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy w zakładce Program Rewitalizacji.

Wyniki badań posłużą opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Ankieta będzie również dostępna na stronie internetowej – link do ankiety:

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-03
Data publikacji:2017-07-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Rafał Sobiech
Liczba odwiedzin:2040