Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

PROGRAM „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022 finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego

CEL PROGRAMU:

wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu
codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym
dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

oraz

  1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

            a – o stopniu znacznym lub

            b – o stopniu umiarkowanym albo

            c – traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

 

ILOŚĆ:

Limit godzin usług asystencji osobistej na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

  1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
  2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności’
  3. 360 godzin rocznie dla:
  4. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu
    niepełnosprawności;

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ODPŁATNOŚĆ:

Uczestnik Programu nie ponosi odpłatności za usługi asystenta. 

 

USŁUGI ASYSTENCJI OSOBISTEJ MOGĄ W SZCZEGÓLNOŚCI POLEGAĆ NA POMOCY ASYSTENTA W:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

- załatwianiu spraw urzędowych;

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zakres czynności w ramach usług asystencji osobistej zawiera załącznik nr 9 do Programu.

TERMIN:

1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu dostępne są pod niżej wskazanym linkiem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1295,program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywdzie zwraca się z prośbą do osób, które zainteresowane by były udziałem w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do dostarczenia kart zgłoszeniowych (w załączeniu, do pobrania) do tutejszego Ośrodka
do dnia 20 października 2021 r.  na adres: ul. Łukowska 20, 21-470 Krzywda, bądź e-mailowo: gops@gminakrzywda.pl