Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Informacja dla mieszkańców Gminy Krzywda

Działając na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 3, 4 i 8- 9 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 ze zm.), Wójt Gminy Krzywda informuje iż:

  1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda od 16.01.2020 roku jest firma „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o ” z siedzibą w miejscowości Wojcieszków przy ul. Kościelnej 46, 21-470 Wojcieszków, tel.257554132 reprezentowaną przez Pana Waldemara Kozieła – Prezesa Zarządu.
  2. Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzywda zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów selektywnych, odpadów pozostałych po segregacji, bioodpadów, z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach Sp. z o.o. k. Radzynia Podlaskiego.
  3.  Osiągnięte przez Gminę Krzywda wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2018 roku przedstawiają poniższe zestawienia

Osiągnięty poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych:

  • PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH 42,18%
  • SZKŁO 30%
  • BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 50%
  • BIODEGRADOWALNE 0%

Zbiórka odpadów komunalnych takich jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony osobowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, odbywa się w systemie akcyjnym 2 razy w roku, możliwość osobistego dostarczenia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Kolejowa 30, 21-470 Krzywda od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Informacje dla mieszkańców o terminach zbiórki akcyjnej są zamieszczane na stronie internetowej Gminy Krzywda ugkrzywda.bip.lubelskie.pl oraz rozpowszechniane w sposób zwyczajowo przyjęty. Odbiorem tych odpadów zajmuje się firma „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o ” z siedzibą w miejscowości Wojcieszków przy ul. Kościelnej 46, 21-470 Wojcieszków, tel. 257554132, reprezentowaną przez Pana Waldemara Kozieła – Prezesa Zarządu.