Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018

11 kwietnia 2017 r. rozpoczyna się nabór dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Krzywda na rok szkolny 2017/2018. We wszystkich przedszkolach / oddziałach przedszkolnych obowiązują takie same terminy, dokumenty i kryteria przyjęć.

Informacje ogólne

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Wychowanie przedszkolne realizowane jest w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzywda.

Dzieci 6-letnie obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Na wniosek rodziców mogą także rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej.

Dzieci 5-letnie (ur. w 2012 r.), 4-letnie (ur. w 2013 r.) oraz 3-letnie (ur. w 2014 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej z placówek wskazanych we wniosku, wójt wskazuje rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny na terenie gminy, który przyjmie dziecko.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą corocznie złożyć na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 4 do 10 kwietnia 2017 r.

Terminy rekrutacji

Do 21 kwietnia 2017 r. rodzice dzieci w wieku przedszkolnym, które jeszcze nie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub chcą zmienić miejsce realizacji wychowania przedszkolnego mają czas na złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola – dzieci te uczestniczą w rekrutacji.

24 i 25 kwietnia 2017 r. odbywać się będą posiedzenia komisji rekrutacyjnych.  

26 kwietnia 2017 r.  w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych podane będą do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Następnie w terminie od 27 kwietnia do 5 maja 2017 r. do godz. 15:00 rodzice dzieci zakwalifikowanych mają czas na potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola / oddziału przedszkolnego. 9 maja  2017 r. znane będą listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli trwać będzie od 31 maja do 9 czerwca 2017 roku

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Krzywda z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Krzywda:

 1. pozostawanie obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub uczenie się przez nich w trybie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego powyżej 10 ha – 15 punktów,
 2. pozostawanie rodzica / prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub uczenie się w trybie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego powyżej 10 ha – 15 punktów,
 3. zamieszkiwanie dziecka w obwodzie danego zespołu szkół – 6 punktów,
 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danego zespołu szkół lub żłobka – 6 punktów.

Jakie dokumenty dołączyć

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów.

 • Wzór deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego oraz wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest na stronie internetowej urzędu gminy oraz w każdej placówce oświatowej na terenie gminy Krzywda.
 • Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 • O przyjęciu dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego NIE decyduje kolejność zgłoszeń.