Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Urząd Gminy w Krzywdzie

Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie

Kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei

OSP w Radoryżu Kościelnym

Budynek Urzędu Gminy

Stawy w Radoryżu Kościelnym

Chleb dożynkowy

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Budynek Urzędu Gminy w Krzywdzie

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krzywdzie

Kościół w Radoryżu Kościelnym

OSP w Fiukówce

Miejsce wypoczynku w Krzywdzie

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Krzywda na rok szkolny 2021/2022

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym  przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 22.02-01.03.2021 r. Rodzice muszą również pamiętać o podpisaniu w przedszkolu umowy na kolejny rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym rozpocznie się 15 lutego 2021 roku. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Pierwszeństwo do przyjęcia mają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Krzywda.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów, spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XXXI/211/2017 Rady Gminy Krzywda z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w  postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę  Krzywda:

 1. pozostawanie obojga rodziców / prawnych opiekunów dziecka w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub uczenie się przez nich w trybie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego powyżej 10 ha – 15 punktów,
 2. pozostawanie rodzica / prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej lub uczenie się w trybie dziennym lub prowadzenie gospodarstwa rolnego powyżej 10 ha – 15 punktów,
 3. zamieszkiwanie dziecka w obwodzie danego zespołu szkół – 6 punktów,
 4. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do danego zespołu szkół lub żłobka – 6 punktów.

 Formularze deklaracji i wniosków dostępne są poniżej w sekcji „Pliki do pobrania” oraz w przedszkolach i sekretariatach szkół.